Ledeč nad Sázavou – zámecká skála


Vápence a erlany si můžete prohlédnout v blízkosti hradu v Ledči nad Sázavou.

Ledeč nad Sázavou – zámecká skála

Čočka je uložena v silimanit-biotitických pararulách ledečské pestré skupiny české části moldanubika. Vápence a erlany jsou intenzivně provrásněné s řadou typů vrás. Dále jsou proniknuty drobnými apofýzami světlých dvojslídných granitů moldanubického plutonu. V zářezu je odkryt i kontakt čočky vápenců s pararulami.

Z údolí řeky byla ražená průzkumná štolka směrem pod zámek, její portál je po rekonstrukci. Zámecká štola je dnes opuštěné důlní dílo, které bylo vyřazeno v 18. století. Na dveřích je symbol zkřížených hornických nástrojů a letopočet 1782, což může být letopočet otevření díla.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Místo je volně přístupné.

Délka prohlídky

1,5 h

Další praktické informace

Do Ledče nad Sázavou můžete přijet autem, vlakem nebo na lodi po řece. Skalní výchozy a silniční zářez v nárazovém břehu Sázavy nedaleko ledečského hradu, autem přístupné v dosahu 250 m.

Více informací

V lokalitě je patrný řez čočkou metamorfovaného páskovaného vápence přecházejícího při okraji do světle zelených erlanů. Čočka je uložena v silimanit – biotitických pararulách ledečské pestré skupiny české části moldanubika. Vápence a erlany jsou intenzivně provrásněné s řadou typů vrás. Dále jsou protkány drobnými apofýzami světlých dvojslídných granitů moldanubického plutonu. Ve vých. části zářezu je odkryt kontakt čočky vápenců s pararulami.

Kontakty

Skály u ledečského hradu
Ledeč nad Sázavou 584 01
GPS: 49.6964028N, 15.2818847E

Související informace: