Křížovský lom


Nahlédněte do nitra hory v Křížovském lomu mezi Kondrací a Načeradcem. O lomu se dozvíte více díky informačním tabulím. V lokalitě je možno stanovat a rozdělávat oheň.
Křížovský lom u Blaníku

Křížovský lom

Nedaleko Velkého Blaníku se zakusuje do vrchu Křížovská hůra lom, v němž se těžila blanická ortorula; kámen, z něhož je tvořen i legendární Blaník. Po ukončení těžby v roce 1986 byl lom ponechán samovolnému vývoji. Na holých skalách se vytvořila vzácná společenstva rostlin a živočichů, kterým vyhovují takováto extrémní stanoviště (kterých je dnes v naší krajině velmi málo). Osluněné plochy skal hostí vzácnější druhy hmyzu, jako je třeba motýl okáč strdivkový, potkáte tu i vyhřívající se ještěrky obecné. Nejcennějším pokladem lomu jsou ale lišejníky, vědci jich zde našli 78 druhů! Na kamenech najdete např. šálečku, na zemi dutohlávku a na stromech třeba provazovku. Lom však postupně zarůstal a vzácné druhy mizely. Lokalitu si proto vzali pod křídla místní ochránci přírody ze ZO ČSOP Vlašim, kteří se snaží pomocí pil udržet její původní tvář. Na dně navíc vyhloubili jezírko, které napájí jen dešťová voda. které napájí jen dešťová voda. To v krátké době osídlily vodní rostliny a stalo se útočištěm pro obojživelníky.

V bývalém lomu bylo instalováno 6 informačních tabulí a vytvořen detailní výbrus blanické ortoruly. Je tu připraveno i ohniště, takže je možné strávit tu příjemný večer.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Místo je přístupné ze silnice mezi Kondrací a Načeradcem. Při silnici je možné parkování na vyhrazených místech.

Geologické informace

Křížovská hůra je tvořená blanickou ortorulou, která je SV výběžkem ortorulového tělesa Velkého Blaníku. Hlavními horninotvornými minerály ortoruly jsou křemen, živec, biotit a muskovit. Vlivem metamorfózy původní vyvřelé horniny jsou minerály často uspořádány do výrazných proužků. Ortorula dále v menší míře obsahuje drobné turmalíny a granáty almandiny, jejichž vyrostlice ojediněle dosahují velikosti i přes 1 cm. Z mineralogického hlediska jsou zajímavé i žilné výplně tvořené krystalky záhnědy, živců a slíd. Na této lokalitě byl popsán také výskyt uranového minerálu autunitu, vytvářejícího žluté nebo zelené tabulkovité krystalky. Těžba kamene používaného pro stavební účely, byla ukončena v 80. letech minulého století.

Blanická ortorula Ortoruly vznikly přeměnou kyselých vyvřelin. Tzv. blanická ortorula je světlá rula žulového složení, staropaleozoického stáří, obsahující muskovit, biotit, sillimanit, granát almandin a typické černé krystaly turmalínu. S výrobky z blanické ortoruly se setkáme prakticky všude na Vlašimsku, typickou ukázkou jsou například schody před kostelem v Louňovicích.

Kontakty

Křížovský lom
GPS: 49.6518819N, 14.8887281E

 

Související informace: