Křížová cesta Načeradec


Pozdně barokní kapličky vás budou provázet při cestě na Holý vrch u Načeradce. Z vrchu je úžasný rozhled do krajiny.
Křížová cesta v Načeradci

Křížová cesta Načeradec

Křížová cesta byla postavena roku 1738 nákladem hraběte ze Strahemberka. Po cestě se nachází třináct zděných pozdně barokních hranolových kapliček se sedlovou stříškou, které byly v devadesátých letech 20. století zrekonstruovány.

Praktické informace

Otevírací doba

Volně přístupné

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

cca 1 hod.

Další praktické informace

Křížová cesta v Načeradci na Benešovsku vede jihovýchodním směrem cca 1,6 km na Holý vrch. Nachází se v katastrech obcí Načeradec a Olešná.

Zaparkujte na Zámeckém náměstí městyse Načeradec. Najdete žlutou turistickou značku a po ní se držte Pravonínskou ulicí podél nízkých starších řadových domků až téměř k velkému areálu Agro Družstva Načeradec. Těsně před ním odbočte vpravo do ulice Na Vránce. První část křížové cesty vede třešňovou alejí kolem nové rodinné zástavby.

Více informací

V 90. letech 20. století byla křížová cesta nově zrekonstruována. Je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

Kontakty

Křížová cesta Načeradec
Načeradec, Benešov
GPS: 49.6080094N, 14.9145983E

Související informace: