Kraj blanických rytířů obhájil certifikát oblastní turistické destinace

Kraj blanických rytířů je do 8. března 2022 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR oficiálně uznanou oblastní certifikovanou turistickou destinací. Letos začátkem března rozhodla certifikační komise, složená z odborníků v oblasti turistického ruchu o udělení certifikace na další rok. Kraj blanických rytířů tak úspěšně navázal na první certifikaci z října 2019.

Za účelem certifikace organizací destinačního managementu byla Ministerstvem pro místní rozvoj prostřednictvím České centrály cestovního ruchu (CzechTourism) vytvořena norma, která definuje minimální závazné požadavky na činnost destinačního managementu, který působí na území dané turistické destinace. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v České republice. Na organizace destinačního managementu (jednou z nich je i zapsaný spolek Kraj blanických rytířů) jsou kladeny kvantitativní i kvalitativní požadavky.

„Oblastní turistická destinace musí například disponovat v ubytovacích zařízeních minimální kapacitou 2 000 lůžek a každoročně vykázat minimálně 200 000 přenocování. Na jejím území musí působit minimálně 3 certifikovaná turistická informační centra. Destinace musí mít jednotný brand, strategii, podle které území rozvíjí nebo produkty cestovního ruchu. Vykazovat musí také míru spolupráce se svými členy a partnery ze všech sfér – veřejné, neziskové i podnikatelské. Nároky jsou kladeny také na zaměstnance organizace – a to co se týče výkonnosti, tak i kompetencí,“ vysvětluje předseda Kraje blanických rytířů Viktor Liška.

V říjnu 2019, při první certifikaci získal Kraj blanických rytířů 74 bodů ze 100. Nedostatky měl zejména v nízké výkonnosti a jejím doložení, nedostatečném způsobu sběru statistických dat dle metodického postupu a nedopracované produktové portfolio.
Nyní získal Kraj blanických rytířů od certifikační komise 90 bodů. „V průběhu roku jsme pracovali na odstranění nedostatků. Zaměřili jsme se na přesnější vykazování statistických dat a zlepšení výkonnosti. Produkty cestovního ruchu jsme provázali s marketingem. Komise kladně hodnotila rozvoj partnerství se soukromým sektorem a snahu vzdělávat zaměstnance i aktéry cestovního ruchu.  Na druhou stranu je i nadále prostor pro zlepšení – hlavně ve vykazování statistických dat v jednotném systému MIS, propojování produktů s marketingem a v marketingové práci s DNA destinace,“ říká manažerka Kraje blanických rytířů Jana Špačková s tím, že úspěch v hodnocení spojený s nárůstem bodů není pouze úspěchem organizace, ale hlavně všech jejích členů a partnerů ochotných spolupracovat a podílet se na společných projektech.

Odstranit některé nedostatky pomůže Kraji blanických rytířů marketingový průzkum, jehož součástí je jak revize strategie a vytvoření marketingového plánu, tak audit značky nebo komunikační strategie. Marketingový průzkum také napoví, jakou cestou se vydat v následujících letech, protože nejen kvůli pandemii covid-19 je cestovní ruch nyní na pomyslné křižovatce.

Pokud byste rádi s Krajem blanických rytířů spolupracovali, ozvěte se nám: spackova@blanik.net, 601 584 778
Sledujte nás na Facebooku a Instagramu: #krajblanickychrytiru

  Kontakty

  Kraj blanických rytířů
  turistická destinace
  Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
  t: 601 584 778
  e: spackova@blanik.net
  web: www.blanik.net