Kožlí – fluoritový důl


Lokalita u Kožlí patří k prvním těženým fluoritovým ložiskům v ČR. I dnes zde můžete najít zajímavé vzorky fluoritu a křemene.

Kožlí – fluoritový důl

Ložisko na Kožlí bylo krátce těženo v roce 1914, pak v letech 1943–1947 firmou Baťa, po válce zde proběhl ložiskový průzkum.

Po skončení 1. světové války byl fluorit dovážen do nedaleké Ledče nad Sázavou a dále přepravován do chemického závodu v Donaufeldu, který vlastnila firma Rosenzweig und dr. Landau. Po roce 1938 se o další těžbu pokoušela společnost Bratří Císařové ze sklárny v Tasicích. Byla vyhloubena šachtice, která však na žílu nenarazila. V roce 1941 začal zdejší ložisko zkoumat Baťa. Byly ověřeny směry a sklony žil a zjištěna 1,5–2 m mocnost. V roce 1943 byla zahájena pokusná těžba a ukončena o čtyři roky později. Ložisko bylo kvalifikováno jako velmi malé. Zásoby byly odhadnuty na 400 t 60–90% fluoritu a asi 1000 t 30–40% fluoritu. V té době, mimo vytěžených Mutěnic a neprozkoumaného Harrachova, nebyla známa další ložiska fluoritu. Revize ložiska byla provedena v roce 1963.

Zdrojem rudního materiálu jsou v současnosti haldy a výchoz menší žíly dostupné z povrchu.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Místo je volně přístupné.

Délka prohlídky

1,5 h

Další praktické informace

Místo je přístupné po lesní cestě od Kamenné Lhoty (Peckého rybníka) – od autobusové zastávky Kamenná Lhota – rozcestí u hřiště.

Více informací

Dvě křemenné žíly o mocnosti 1,2–2,5 m a délce do 200 m s fluoritem (CaF2) jsou vázané na polohu mramorů a dolomitických mramorů pestré skupiny ledečské. Místní fluorit je různobarevný, fialový, bílý a zelený, převážně tvoří masívní čočky a místy i krystalované výplně dutin v křemeni. Krystaly dosahují velikosti do 1 cm a tvoří oktaedry, krychle a jejich spojky, a jsou ve většině případů potaženy drobně krystalickými křemennými kůrami.

Kontakty

Fluoritový důl Kožlí
Kamenná Lhota 582 92
GPS: 49°39’2.700“ N  15°15’27.540“E

Související informace: