Kostel sv. Vavřince Bedřichovice


Románsko-gotický kostel je zajímavý svou zčásti dřevěnou zvonicí a nástěnnou malbou z roku 1764.
Kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích

Kostel sv. Vavřince Bedřichovice

V jižní části návsi obce Bedřichovice stojí kostel sv.Vavřince, jehož stavba byla realizována patrně v době okolo přelomu 12. a 13.století v románském slohu. Románského stáří je věž a loď. Východní stranu lodi patrně původně ukončovala apsida, místo které byl v gotice vystavěn polygonální presbytář.

Kostel byl přestavován i barokně a poté v 1. a 2.polovině 19.století. Tehdy byla ke kostelu přistavěna márnice a před vchod malá předsíň. Také byla předělána střecha, včetně výměny krovů.

Kostel je ohrazen zdí. V okolí stavby se nachází hřbitov.

 

Praktické informace

Otevírací doba

Kostel je přístupný při bohoslužbě o pouti sv. Vavřince (kolem 10. srpna).

 

 

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

cca 30 min.

Další praktické informace

Parkování je možné v blízkosti kostela.

Více informací

Několik kroků východně pod kostelem a návesním rybníkem si můžete prohlédnout s vysokou a travou porostlou hráz. Je to zbytek mohutných valů z bývalé rytířské tvrze.

Tvrz i osadu založil vladyka Bedřich, který se pak psal z Bedřichovic. To bylo někdy ve 2. pol. 13. století. Bedřichovičtí rytíři vystavěli vedle své tvrze kostel, který roku 1350 připomíná jako filiální.

Po bitvě u Jankova (6. března 1645) vypálilo vítězné švédské vojsko kostel, tvrz i celou ves. Kostel byl obnoven v roce 1653, tvrz obnovena nebyla.

Kontakty

Kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích
Bedřichovice, Jankov 257 03
web: https://www.farnostvlasim.cz/
GPS: 49.6763142N, 14.7756389E

Související informace: