Kostel sv. Bartoloměje Trhový Štěpánov


Původně raně gotický kostel vystavěný ve 13. století, neogoticky upravený v 19. století, je dominantou města Trhový Štěpánov.
Kostel sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově

Kostel sv. Bartoloměje Trhový Štěpánov

Původně raně gotický kostel vystavěný ve 13. století, neogoticky upravený v 19. století, je dominantou města Trhový Štěpánov. Jednolodní stavba se nachází na návrší uprostřed města je obehnaná kamennou zdí, která na západní straně vytváří vysokou terasu. Jedná se o ceněnou ukázku středověkého stavitelství se zachovalou gotickou malbou v triumfálním oblouku.

Praktické informace

Otevírací doba

Kostel je přístupný při bohoslužbách:

pondělí, úterý a pátek 18:00

neděle 8:30

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

Další praktické informace

Více informací

Věž kostela ukrývá 4 zvony. Největší zvon je zasvěcen patronu kostela sv. Bartoloměji. Další nejstarší zvon je z roku 1551. Daroval ho vladyka Pešík z nedalekých Řimovic, ke kterému se váže pověst. „Byl to člověk nesmírně lakomý, který poddané vydíral nejhorším způsobem. Ti si na něj stěžovali arcibiskupovi Janu Očkovi z Vlašimě, který je zavedl ke králi Karlu IV. Když se vrátili domů, začal je Pešík surově vyslýchat, ale jeden z nich ho neohroženě okřikl, že jsou pod ochranou krále. Dal je zavřít a rozhodl se, že odjede ke své provdané dceři do Zruče. Brzy na to přijelo do Řimovic královské poselstvo a teprve tehdy se Pešíkův syn dověděl, proč otec tak rychle a náhle odjel. Král nařídil Pešíkovi, aby zanechal svého způsobu života, vrátil nespravedlivě nabytý majetek, poddané prohlásil za svobodné a ostatním snížil robotu na polovinu. K jeho jménu se navždy připojuje přídomek Vydřiduch. A pro usmíření Boží musí dát vladyka ulít zvon s nápisem „Tento zvon slove Mamona“ a zavěsit ho v některém blízkém kostele. Jestliže se nepodrobí, půjde před zemský soud. Syn poslal do Zruče pro otce, ale v soutických lesích byl Pešík přepaden a okraden o koně i o peníze, které měl s sebou v truhličce. Když se zdrcen vrátil zpět domů, rozhodl se, že předá vládu svému synovi a dožije v soukromí. Jeho syn dal zavěsit v Trhovém Štěpánově zvon, který je zde dodnes. Váží okolo 100 kg a má okolo koruny skutečně nápis: „Tento zvon slove MAMONA“. "

Kontakty

Kostel sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově
Trhový Štěpánov, 257 63
www.hradek-speaker.cz
GPS: 49.7125397N, 15.0112797E

Související informace: