Kostel Narození sv. Jana Křtitele Jankov


Na západní straně jankovského náměstí stojí farní kostel sv. Jana Křtitele, který je původně románský a pochází z počátku 13. století.
Kostel sv. Václava Velíši

Kostel Narození sv. Jana Křtitele Jankov

Románský kostel z 1. poloviny 12. století, koncem 13. století byl prodloužen k východu a ke konci 17. století byla přistavěna sakristie a oratoř. Roku 1819 nastaveno patro věže. Uvnitř je vzácný rokokový hlavní oltář s pozdně gotickým sousoším, zde stála původně socha sv. Anny z 1. poloviny 16. století, která je nyní v depozitáři. Z plochého stropu je uprostřed lodi spuštěn veliký růženec se sochou P .Marie s Ježíškem v náručí stojící na srpku Měsíce. Pod tímto růžencem je náhrobní deska s talmberským erbem. Tato deska uzavírá vchod do jejich rodinné krypty. Od této rodiny je v kostele ještě křtitelnice v podobě obráceného zvonu na nožičkách opatřená víkem se soškou sv. Jana Křtitele.

Praktické informace

Otevírací doba

Kostel je přístupný při bohoslužbách:

sobota 16:30

neděle 9:30

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

Další praktické informace

Více informací

Kontakty

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Jankově

Na náměstí, Jankov, 257 03

www.farnost-votice.cz

GPS: 49.6533175N, 14.7296300E

Související informace: