Kostel Nanebevzetí Panny Marie Neustupov


Románský kostel je místem posledního odpočinku rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic, sťatého 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Neustupov

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Neustupov

Románský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově byl postaven pravděpodobně ve 12. století. Jeho dominantou je hranolová kamenná věž. V ose apsidy je původní románské okno, v jižní zdi se dochoval raně gotický kamenný profilovaný portál. Hlavní oltář je rokokový, kazatelna barokní. Před vchodem do areálu kostela stojí výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století.

Praktické informace

Otevírací doba

Kostel je přístupný při bohoslužbách:
neděle 11:30

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

Další praktické informace

Více informací

Kontakty

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Neustupov, Miličín 257 86
GPS: 49.6160153N, 14.6971436E

Související informace: