Klášterní kostel sv. Františka Votice


Kostel sv. Františka z Assisi z první třetiny 17. století je součástí votického klášterního areálu, jehož založení provází tajuplná legenda.
Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Klášterní kostel sv. Františka Votice

Klášterní kostel byl v roce 1631 vysvěcen kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu. V kryptě odpočívají členové rodu Vrtbů, v hrobce mniši z kláštera. Mariánská kaple byla přistavěna roku 1700. Hlavní oltář z roku 1772 je barokní.

Praktické informace

Otevírací doba

Kostel je přístupný při bohoslužbách:
čtvrtek 08:00
neděle 18:00

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Parkování je možné na parkovišti pod kostelem.

Více informací

Kostel je  jednoduchá budova, do níž se vchází portálem, obloženým červeným mramorem, který byl obarven na šedo. Před ním na žulových podstavcích jsou plechové obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka. Nad polokruhově zakrouženým vchodem je římsový štít, uprostřed přerušený. Výkroje vyplňují šikmo postavené okřídlené hlavy. Na kostelním průčelí je 5 barokně prohýbaných oken, nad nimi dva výklenky. Na střeše lucernovitá věžička se dvěma zvonky. Loď je omítnutá a má plochý strop. Od presbytáře ji odděluje vítězný oblouk, sklenutý do tupého hrotu. Presbytář má výsečovou klenbu bez žeber a vysoká, úzká, do polokruhu klenutá okna. Hlavní oltář v barokovém slohu pořídila roku 1722 baronka Anna Frant. z Talmberka. Je na něm obraz modlícího se sv. Františka. Po stranách stojí sochy sv. Petra Alkantarského a sv. Kapistrána. V hořejší části oltáře je dřevořezba Nejsvětější Trojice.

Ke kostelu přiléhá zrekonstruovaný klášter.

Součástí areálu je kopie Božího hrobu.

Kontakty

Klášterní kostel sv. Františka ve Voticích
Klášterní ulice, Votice 259 01
web: www.farnost-votice.cz
GPS: 49.6372075N, 14.6407803E

Související informace: