Příroda

Chcete vědět více o CHKO Blaník? Zajímají vás i další chráněná území, geologické lokality národního geoparku Kraj blanických rytířů a další zajímavosti, které vytvořila příroda?
Malý Blaník a Býkovický rybník

Přírodní rezervace Podlesí

Přírodní rezervace Podlesí je významnou mokřadní lokalitou chráněné krajinné oblasti Blaník.


Kuřička hadcová - Vodní dům u Hulic

Hadcové skalky u Vodního domu

Na dvou hadcových skalkách můžete obdivovat vzácnou kuřičku hadcovou.


Zámek a park Ratměřice - sekvojovce

Sekvojovce v Ratměřicích

Více než 150 let staré a 45 metrů vysoké sekvojovce obrovské si můžete prohlédnout v zámeckém parku v Ratměřicích.


Bledule V Olších u Miličína

Přírodní památka V Olších

Tisícovky bledulí vykvétají každoročně brzny na jaře v přírodní památce V Olších nedaleko Miličína.


Kuřička hadcová

Hadce u Hrnčíř

Nenápadný borový les na Podhorníku u Hrnčíř skrývá jedinečné místo – evropsky významnou lokalitu Hadce u Hrnčíř.


Pískovna Soutice

Pískovna Soutice

V opuštěné pískovně si můžete prohlédnout zbytky říčních sedimentů řeky Želivky.


Kaňon Brodce

Kaňon Brodce – výchozy z erlanu

Kaňon potoka Brodce na úpatí Velkého Blaníku byl v minulosti spojen s těžbou, jak naznačuje místní název Havírna.


Přejít nahoru