Příroda

Přírodní památka Roudný

Chráněné území Přírodní památka Roudný tvoří odkalovací nádrže bývalého zlatodolu. Hlavním předmětem ochrany je pestrá mozaika různých biotopů


CHKO Blaník

Mozaika lesů, polí a luk s malebnými vesnicemi a zrcadly rybníků pod památnou horou Blaník – to je nejmenší chráněná krajinná oblast v České republice – CHKO Blaník.


Přírodní park Džbány–Žebrák

Vydejte se na výlet okouzlující krajinou přírodního parku Džbány-Žebrák! Užijte si výhled na zvlněnou krajinu z rozhledny na Kochnově nebo z vyhlídky u Kališť.


Přírodní rezervace Malý Blaník

Vrcholové partie tvořené zachovalými lesy přirozené skladby s převahou buku a četnými skalními výchozy jsou od roku 1992 chráněné na Malém Blaníku ve stejnojmenné přírodní rezervaci.


Přírodní rezervace Velký Blaník s rozhlednou

Přírodní rezervace zahrnuje lesní komplex na vrcholu Velkého Blaníku a Slepičí skály. Rezervace je typická četnými skalními výchozy.


Miličínský lev

Kamenný útvar, připomínající svým tvarem krále zvířat, najdete na vrchu Kalvárie nad Miličínem. Podle pověsti hlídá zemi českou před nepřáteli.


Soutok Sázavy a Želivky v Souticích

Soutok Želivky a Sázavy patří k nejromantičtějším soutokům v Čechách. Podívejte se na splynutí dvou řek ze skály, vyčnívající přímo nad vodou!


Hříva

Prohlédněte si krásné skalní výchozy z nepřehlédnutelného červenavě zbarveného křemene na vrcholu Hřívy poblíž Veliše.


Křížovský lom

Nahlédněte do nitra hory v Křížovském lomu mezi Kondrací a Načeradcem. O lomu se dozvíte více díky informačním tabulím. V lokalitě je možno stanovat a rozdělávat oheň.


Jinošovské lomy

V Jinošovských lomech můžete pozorovat krasové jevy, a to především různé prohlubně a dutiny vzniklé erozní činností vody.


Štěpánovský lom

Bývalý lom na ortorulu skýtá romantické prostředí pro posezení a odpočinek.


Přírodní rezervace Stvořidla

Peřeje Stvořidla jsou vodáckou lahůdkou i pastvou pro oči – podél břehu vede červená turistická trasa.


Přírodní rezervace Podlesí

Přírodní rezervace Podlesí je významnou mokřadní lokalitou chráněné krajinné oblasti Blaník.


Hadcové skalky u Vodního domu

Na dvou hadcových skalkách můžete obdivovat vzácnou kuřičku hadcovou.


Sekvojovce v Ratměřicích

Více než 150 let staré a 45 metrů vysoké sekvojovce obrovské si můžete prohlédnout v zámeckém parku v Ratměřicích.


Přírodní památka V Olších

Tisícovky bledulí vykvétají každoročně brzny na jaře v přírodní památce V Olších nedaleko Miličína.