Opomíjená místa

V Kraji blanických rytířů je mnoho míst, která nejsou tak známá, přesto se vyplatí je navštívit – už pro jejich genius loci.
Vysílač Mezivrata

Mezivrata

Sto dva metrů vysoký televizní vysílač je výraznou dominantou krajiny České Sibiře. V jeho blízkosti najdete zeměměřičskou věž


Špýchar Vojkov

Špejchar Vojkov

Budova špejcharu se v druhé polovině 17. století stala součástí hospodářského zázemí místního zámku.


Malý Blaník s kaplí sv. Máří Magdaleny

Malý Blaník

Pozůstatky kaple sv. Máří Magdalény připomínají význam Malého Blaníku jako poutního místa.


Panský zámeček v Křivsoudově

Panský zámeček Křivsoudov

Na křivsoudovském náměstí si můžete prohlédnout stavbu renesančního Panského zámečku.


Radnice v Křivsoudově

Novorenesanční radnice Křivsoudov

Novorenesanční radnice z počátku 20. století je dominantou Křivsoudova.


Vyhlídka na Polském vrchu u Votic

Polský vrch u Votic – vyhlídka

Na Polském vrchu kdysi stávala šibenice, dnes osamělý javor. Je od něj pěkná vyhlídka na Votice a Benešovsko. Místo je opředené řadou pověstí.


Vyhlídka z Chabeřických skal

Vyhlídka z Chabeřických skal

Úžasné místo na skalnatém ostrohu vysoko na řekou se nachází asi 10 metrů od červeně značené turistické trasy, která vede ze Zruče do Kácova.


Přejít nahoru