Opomíjená místa

Soutok Sázavy a Želivky v Souticích

Soutok Želivky a Sázavy patří k nejromantičtějším soutokům v Čechách. Podívejte se na splynutí dvou řek ze skály, vyčnívající přímo nad vodou!


Židovský hřbitov v Neustupově

Více než 120 náhrobků z doby od konce 17. století si můžete prohlédnout na židovském hřbitově v Neustupově.


Židovský hřbitov ve Voticích

Na židovském hřbitově ve Voticích si můžete prohlédnout 360 náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1705. O židovské komunitě na Voticku informuje expozice, zřízená v márnici.


Polský vrch u Votic – vyhlídka

Na Polském vrchu kdysi stávala šibenice, dnes osamělý javor. Je od něj pěkná vyhlídka na Votice a Benešovsko. Místo je opředené řadou pověstí.


Červená věž – Hájovna

Neobvyklá panská hájovna u Jinošova u Vlašimi má podobu věže. Kdysi jí obýval hajný, panstvo využívalo zdobený lovecký sál.


Dvůr Skalkov

Původně hospodářský dvůr vlašimského panství Skalkov v Jinošovském údolí u Vlašimi získal svůj romantický ráz v 19. století.


Tvrz Nespery

Původní tvrz , přestavěná v barokní sýpku, je dnes využívaná místními hasiči jako společenské centrum. Prohlédnout si můžete expozici, věnovanou místní historii.


Špýchar Křešice u Olbramovic

V 18. století byla v areálu tvrze v Křešicích u Olbramovic postavena mohutná barokní sýpka, která je dodnes dominantou osady, viditelnou z dalekého okolí.


Tvrz Kouty u Votic

Romantické zříceniny vodní tvrze si můžete prohlédnout v Koutech u Votic.


15. poledník u Trhového Štěpánova

Víte, že poblíž Trhového Štěpánova prochází 15. poledník východní délky?


Tvrz Kamberk

Tvrz stojící na břehu Kamberského rybníka byla postavena na konci 13. století jako správní a obranná budova oblasti těžby zlata.


Kostnice Zdislavice

Unikátní kostnice z 18. století se nachází na místním hřbitově.


Zámek Zvěstov

Zámek ve Zvěstově prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která zachová jeho historickou podobu.


Malý Blaník

Pozůstatky kaple sv. Máří Magdalény připomínají význam Malého Blaníku jako poutního místa. Ze středu kaple vyrůstá mohutný památný smrk.