Před čtyřmi sty lety poslal kat Mydlář na onen svět Kašpara Kaplíře ze Sulevic

„Pomohli mu služebníci jeho vstáti, a rozžehnav se se všemi, šel pro starost věku svého velmi pomalu, a scházeje ze schodů, řekl: Můj Bože, posilň mne, abych neupadl a na smích nebyl.“ Tak popisuje poslední okamžiky Kašpara Kaplíře ze Sulevic v Historii o těžkých protivenstvích církve české učenec Jan Amos Komenský.
Život šestaosmdesátiletého rytíře ukončil kat Jan Mydlář 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Letos tomu je rovných čtyři sta let.

O českém rytíři a císařském radovi se archivní prameny zmiňují na Voticku v souvislosti s jeho manželkou Evou Radimskou ze Slavkova. Ta v průběhu 80. let 16. století zdědila po matce Neustupov a Zvěstov, v roce 1600 přikoupila městečko Miličín a v roce
1604 ves Vlčkovice a město Votice. Zatímco Eva spravovala statky, stoupal Kašpar po kariérním žebříčku
strmě vzhůru. Na začátku 17. století byl postupně nejvyšším komořím, karlštejnským purkrabím a nejvyšším písařem království českého.

V květnu 1618 byl zvolen direktorem za stav rytířský. Stavovské povstání však 8. listopadu 1620 skončilo debaklem na Bílé hoře. V půldruhé hodiny trvající bitvě rozprášily spojené armády Katolické ligy a císaře Ferdinanda II. vojsko českých stavů. Tehdy nedaleko Prahy se českým nekatolíkům rozplynul sen o svobodě vyznání. Sedmadvacet vůdců povstání přišlo o hlavu, další vzbouřenci o své statky, mnozí holé životy zachránili jen útěkem za hranice království. Eva Radimská se konfiskace svých majetků nedožila. Zemřela v roce 1618, pohřbena je v kostele v Neustupově. Ačkoli Kašpar Kaplíř nedlouho po její smrti Votice prodal, jeho „panování“ ve Voticích připomíná na severním štítě starého zámku bronzová deska, osazená v roce 1921 u příležitosti třísetletého výročí Kaplířovy popravy.

Mramorová deska byla ve stejném roce slavnostně odhalena i na zámku v Neustupově. V místním kostele by mělo být také pohřbeno Kaplířovo bezhlavé tělo, neboť jeho hlava, společně s dalšími jedenácti, byla po exekuci pro výstrahu vystavena na ochozu Staroměstské mostecké věže. Sundána byla až po deseti letech, kdy Prahu obsadila luteránská vojska saského kurfiřta Jana Jiřího. Lebky „mučedníků“ byly pohřbeny na tajném místě, aby je katoličtí kněží ani císař Ferdinand nemohli znovu zneuctít. Vzhledem k tomu, kam se v dalších letech obrátila vrtkavá válečná štěstěna to bylo moudré rozhodnutí.

Jako se dodnes nenašly hlavy popravených českých pánů, zmizelo i tělo Kašpara Kaplíře. Po popravě bylo převezeno do neustupovského kostela. O dvě stě padesát let později, při velké opravě interiéru kostela, byly odkryty hrobky, ale Kaplířovo tělo nalezeno nebylo. Neúspěšní byli hledači i v roce 1921. A jiný výsledek pátrání už asi nelze očekávat – Kaplíř totiž s největší pravděpodobností v kostele vůbec neleží. Za třicetileté války byl totiž kostel vyrabován. Ještě v roce 1650 byly hrobky otevřené a dlažba poškozená. Při opravě byly ostatky vyzdvihnuty a vloženy do šachty v blízkosti kostelní věže.

Zda bylo mezi nimi i Kaplířovo tělo? To zůstává a zřejmě i navždy zůstane tajemstvím. Stejně jako stáří mohutné Kaplířovy lípy, která roste v areálu renesančního zámku v blízkosti kostela. Právě pod touto lípou se podle pověsti loučil Kašpar Kaplíř se svými poddanými, než naposledy odjel do Prahy.

 

Osobnost Kašpara Kaplíře  a stavovské povstání připomíná nová výstava v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích

Čtyři sta let uplyne 21. června 1621 od smrti Kašpara Kaplíře ze Sulevic. O českém rytíři a císařském radovi se archivní prameny z Voticka zmiňují v souvislosti s jeho manželkou Evou Radimskou ze Slavkova. Ta v průběhu 80. let 16. století zdědila po matce Neustupov a Zvěstov, v roce 1600 přikoupila městečko Miličín a v roce 1604 ves Vlčkovice a město Votice. Zatímco Eva spravovala statky, stoupal Kašpar po kariérním žebříčku strmě vzhůru. Na začátku 17. století byl postupně nejvyšším komořím, karlštejnským purkrabím a nejvyšším písařem království českého. V květnu 1618 byl zvolen direktorem za stav rytířský. Stavovské povstání však 8. listopadu 1620 skončilo debaklem na Bílé hoře. V půldruhé hodiny trvající bitvě rozprášily spojené armády Katolické ligy a císaře Ferdinanda II. vojsko českých stavů. Tehdy se českým nekatolíkům rozplynul sen o svobodě vyznání. Sedmadvacet vůdců povstání přišlo o hlavu, další vzbouřenci o své statky, mnozí holé životy zachránili jen útěkem za hranice království.

Okolnosti, které předcházely staroměstské exekuci, shrnuje nová výstava, instalovaná na chodbě Vlastivědného muzea Voticka v bývalém klášteře sv. Františka z Assisi. Výstavu s názvem „Střední Čechy během stavovského povstání a české války (1618–1621)“ Státní oblastní archiv v Praze.

Výstava přibližuje samostatný počátek třicetileté války, konfliktu, do něhož se postupně zapojila velká část Evropy. Dozvíte se, jak se žilo v českých zemích na počátku 17. století, jak se žilo šlechtě, měšťanům, ale i prostým venkovanům a seznámíte se s osobnostmi, které v letech 1618–1621 „rozpohybovaly“ evropské dějiny.

Jelikož výstava přímo nepřipomíná osobnost Kašpara Kaplíře ze Sulevic, která je pro náš region tolik významná, chystá Vlastivědný klub Votice na červen přednášku o tomto rytíři, pokud ovšem pandemická situace dovolí.

Praktické informace

Otevírací doba

Říjen–duben: Po–Pá: 10–12, 13–16 h
Květen–září: Út–Ne, svátky: 10–12, 13–17 h
Mimo uvedený čas po dohodě na: 775 683 394

Poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.

Pro větší skupiny je nutná rezervace.

Cena vstupného

Dospělí: 60 Kč, děti a senioři: 40 Kč, rodinné: 130 Kč

Délka prohlídky

cca 45 min.

Mapa

Další praktické informace

Pokud do Votic přijedete autobusem, věž kostela sv. Václava nemůžete minout, kostel stojí v podstatě naproti autobusovému nádraží.
Od vlakového nádraží je kostel sv. Václava vzdálený 2,1 km. Z nádraží se vydejte po chodníku ve směru do města a dále Husovou ulicí  na Komenského náměstí.
Od infocentra na Komenského náměstí se vydejte do Táborské ulice. Kostel svatého Václava najdete na mírném návrší.

Video

video

  Související místa

  Jídlo

  Ubytování

  Kontakty

  Klášter sv. Františka z Assisi
  Klášter 1, Votice 259 01
  tel.: 317 812 505
  e-mail: klaster@votice.czinfocentrum@votice.cz
  web: www.mkcvotice.cz
  GPS: 49.6369064N, 14.6407019E