Kaple sv. Anny Smilkov


Kaple svaté Anny ve Smilkově je součástí zdejšího zámeckého areálu. Obklopuje ji lipová alej.
Kaple Smilkov

Kaple sv. Anny Smilkov

Uprostřed smilkovské návsi pod staletými lipami stojí novogotická kaplička se zvoničkou svatého Jana Nepomuckého, kterou sem vlastním nákladem dali postavit roku 1864 místní osadníci. Tato kaplička měla původně dva zvony zavěšené nad sebou, dnes má pouze jeden zvon a zvonění je řízeno automaticky.

Poblíž kapličky byl postaven roku 1934 památník padlým vojínům v podobě jehlanu, na němž je vyryto 29 jmen.

Praktické informace

Otevírací doba

Kaple je přístupná o pouti v září.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

30 min.

Další praktické informace

Obcí prochází cyklotrasa č. 0042 Jankov – Neustupov – Smilkov – Heřmaničky – Prčice.

Obcí vedou turistické trasy: modrá:  Heřmaničky – Smilkov – Oldřichovec – Neustupov a zelená: Votice – Kouty – Smilkov – Třebužel – Kalvárie.

Více informací

Zámecký areál, jehož je kaple součástí, prochází rekonstrukcí. Okolí kaple, na návsi obklopené lipovou alejí, je volně přístupné.

Kontakty

Kaple sv. Anny ve Smilkově
Zámek Smilkov, Miličín 257 86
GPS: 49.6027775N, 14.6201789E

Související informace: