Kaňon Brodce – výchozy z erlanu


Kaňon potoka Brodce na úpatí Velkého Blaníku byl v minulosti spojen s těžbou, jak naznačuje místní název Havírna.

Kaňon Brodce – výchozy z erlanu

Ve výchozech horniny erlanu u potoka Brodec jsou vidět pozůstatky minulé těžby, které lidé dříve považovali za jeskyni. Erlany jsou hornina příbuzná vápenci a žijí na ní teplomilné druhy rostlin a živočichů.

Praktické informace

Otevírací doba

Volně přístupné

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1,5 h

Další praktické informace

Místo lze navštívit romantickou  procházkou od parkoviště u Domu přírody Blaníku u Krasovic (začátek Naučné stezky S rytířem na Blaník) podél potoka Brodce. Cesta není značena, při deštích může být bahnitá.

Více se o geologii Podblanicka dozvíte v Domě přírody Blaníku, kde si můžete prohlédnout rozměrný 3D model Blanické brázdy. V sousedství Domu přírody Blaníku je celoročně volně přístupná Geologická expozice hornin Podblanicka.

Více informací

Lokalita je ukázkou vápenatých vložek v pararulách, které tvoří skalnaté výchozy v kaňonovitém údolí Brodce. Jedna z čoček je tvořena páskovaným erlanem obnaženým asi 5 m nad patou svahu (erlan je místně nebo kontaktně přeměněná hornina).  Erlanová čočka byla částečně hornicky těžena, jak naznačuje i místní název „Havírna“, na odkryvu jsou patrné opěrné pilíře mezi vyrubanými prostorami. Podpovrchový rozsah díla není znám, nepravidelná prozkoumaná dutina má rozměry 10 x 12 m a je až ke stropu zasucená. Jaká surovina se zde těžila, není známo, jednou z možností je např. čistší mramor jako vápenická surovina.

Kontakty

Výchozy eranu v kaňonu potoka Brodec

Výchozí místo:
Dům přírody Blaníku

Krasovice 19, Kondrac 258 01
tel.: 731 538 008
e-mail: dumprirody@csop.cz
web: www.dumprirody.cz/blanik
GPS: 49.6575578N, 14.8850444E

 

Související informace: