K poutnímu místu Hrádek u Vlašimi


Vydejte se z Vlašimi k nejvýznamnějšímu poutnímu místu Podblanicka - ke kostelu sv. Matouše na Hrádku.
Poutní místo Hrádek u Vlašimi

K poutnímu místu Hrádek u Vlašimi

Pěší výlet začíná u zaniklého židovského hřbitova na okraji města Vlašim, který je neudržovaný, ale volně přístupný. Po asfaltové cestě se vydáte do osady Čechov, kde cestou minete památný dub. Po mostku překročíte Blanici a modře značená trasa vás dovede do Měsíčního údolí. Toto romantické místo slouží v letních měsících jako skautská a junácká rezervace. Kolem výklenkové kapličky projdete až k mariánskému poutnímu místu Hrádek, které je spjato s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké. V červenci se konají hlavní každoroční poutě, a to vždy první tři neděle.  Zpět se vrátíte stejnou cestou do Čechova. A odtud do Vlašimi.

Praktické informace

Délka trasy

Trasa je dlouhá 2 x 3,7 km – trasa není okružní. Lze ji zvládnout za 2,5 hodiny.

Náročnost trasy

Střední, vhodná pro příležitostné turisty.

Další praktické informace

Parkování je možné u židovského hřbitova ve Vlašimi.

Více informací

Farnost Hrádek je od roku 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve – farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád roku 1864 zrušen. Obnoven roku 1910 jako kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů.

Kontakty

Poutní místo Hrádek
web: www.hradek.speaker.cz
GPS: 49.7386611N, 14.9170936E

Související informace: