Jan Dismas Zelenka – český Bach

Jan Dismas Zelenka, skladatel a kontrabasista, hlavní představitel českého vrcholného baroka v hudbě, se narodil ve staré louňovické dřevěné škole jako nejmladší z osmi dětí učitele a varhaníka  Jiřího Zelenky a Magdaleny, rozené Hájkové, byl křtěn Jan Lukáš, později jím užívané jméno Dismas je patrně biřmovací.  Byl pokřtěn 16. 10. 1679 v místním kostele Janem Ignácem Komenským, synovcem Jana Ámose Komenského.
Poznejte život a dílo hudebního velikána přímo v jeho rodišti a díky expozici Kraj tónů. Podblanicko v dějinách hudby v zámečku Růžkovy Lhotice u Čechtic.

 

 

V ulici J. Žižky, poblíž staré zdi, jediné památky na husity v roce 1420 vypálený ženský premonstrátský klášter v Louňovicích pod Blaníkem, najdete pomník, který městys věnoval svému nejslavnějšímu rodákovi – Janu Dismasu Zelenkovi.
Základy hudebního vzdělání získal od svého otce, varhaníka a kantora. Ten synovi umožnil odejít do Prahy a studovat na jezuitském gymnáziu, pro které už také skládal. Působil jako kontrabasista v Praze, roku 1710 odešel do Drážďan, kam byl přijat jako kontrabasista královské kapely, která patřila polskému králi a saskému kurfiřtovi. U drážďanského dvora byl oblíbený. Doprovázel korunního prince na cestě do Itálie, ale výpravu opustil v Rakousku, kde na náklady krále studoval polyfonii a kontrapunkt. V Itálii se seznámil s italskou technikou skladby. V roce 1720 se vrátil do Drážďan, kde prožil zbytek svého života.
Po smrti dvorního kapelníka přebral Zelenka řízení kapely, ale nedočkal se oficiálního jmenování. O šest let později byl v této funkci vystřídán. Král odsunul Zelenku do kostela, kde byl jmenován chrámovým skladatelem. Ale nebylo toto gesto spíše projevem výsměchu než ocenění?
Zbytek svého života prožil v ústraní a osamocen, prý až podivínsky. Zemřel 23.12. 1745 v Drážďanech, kde byl na Štědrý den pochován.
Na tvorbu louňovického rodáka upozornil František Palacký. Bedřich Smetana studoval jeho dílo v Drážďanech, kde zůstaly uloženy originály Zelenkových skladeb. Ty bohužel z velké části shořely při náletu za 2. světové války.
Jan Dismas Zelenka je více oceňovaný v cizině než v České republice, kde je skoro zapomenut. Tomu přispívá i skutečnost, že neznáme dokonce ani skladatelovu podobu. Přesto se skladby tohoto hudebního velikána hrají po celém světě a obohacují nás o nevšední zážitek.

Za hudebním velikánem se vydejte na zámek v Růžkových Lhoticích, kde je umístěna expozice Muzea Podblanicka Kraj tónů. Podblanicko v dějinách hudby.
Zámek byl postaven na místě bývalé tvrze v 2. polovině 18. století. V roce 1835 si zámek pronajal a později i koupil František Smetana – otec Bedřich Smetany. Mladý Smetana zde proto pobýval až do roku 1844, kdy rodiče zámek prodali. Po roce 1973 byl zámek zrekonstruován do podoby z dob pobytu Bedřicha Smetany. Expozice pojednává nejen o Smetanově životě a díle, ale také o skladatelích, kteří se na Podblanicku narodili jako Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a Josef Dukát, nebo zde působili – Richard Wagner, Gustav Mahler a další.

Praktické informace

Otevírací doba

Pomník Jana Dismase Zelenky v Louňovicích pod Blaníkem je celoročně volně přístupný.

Zámek v Růžkových Lhoticích je přístupný :
duben–září: Út–Ne: 9–12, 13–16 h
říjen: Út–Pá: 9–12, 13–16 h

Pro návštěvu v jiné měsíce nebo pondělky, volejte na tel.:317 853 157, 317 842 927 nebo piště na e-mail: lhotice@muzeumpodblanicka.cz nebo vlasim@muzeumpodblanicka.cz

Cena vstupného

Pomník Jana Dismase Zelenky v Louňovicích pod Blaníkem je celoročně volně přístupný.

Zámek Růžkovy Lhotice:
plné: 40 Kč
děti, studenti, senioři: 20 Kč

Délka prohlídky

Mapa

Další praktické informace

Mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Růžkovými Lhoticemi se nejrychleji přesunete autem po silnici přes Načeradec (23,2 km, 26 minut).

  Související místa

  Jídlo

  Zámecká hospoda
  Náměstí Jana Žižky 1, Louňovice pod Blaníkem 258 06
  tel.: 605 975 891
  e-mail: restauracepodblanikem@gmail.com
  web: www.restauracepodblanikem.cz
  GPS: 49.6369133N, 14.8464183E

  Hostinec Pod Blaníkem
  Vlašimská 110, Louňovice pod Blaníkem 258 06
  tel.: 317 852 632
  GPS: 49.6378975N, 14.8476592E

  Ubytování

  Penzion Blaník
  Světlá 88, Louňovice pod Blaníkem 257 06
  tel.: 603 155 215, 603 264 066
  e-mail: chaloupkapodblanikem@seznam.cz
  web: www.statekblanik.cz
  GPS: 49.6529542N, 14.8604156E

  Zámek Čechtice
  náměstí Dr. Tyrše 16, Čechtice 257 65
  tel.: 774 000 570
  e-mail: zamekcechtice@gmail.com
  GPS: 49.6242786N, 15.0482664E

  Kontakty

  Zámek Růžkovy Lhotice
  Zámek 1, 257 65 Čechtice
  tel.: 317 853 157
  e-mail: lhotice@muzeumpodblanicka.cz
  web: www.muzeumpodblanicka.cz
  GPS: 49.6061803N, 15.0715564E