Jak na on-line marketing a kvalitní PR? Naučíme vás to!

Kraj blanických rytířů, z. s., pořádá v roce 2021 sérii školení a workshopů pro subjekty v cestovním ruchu, určené hlavně pro členy a partnery, případně subjekty, podílející se na rozvoji cestovního ruchu a služeb v cestovním ruchu na území turistické destinace Kraj blanických rytířů.
Kurzy budou vedeny odbornými lektory s mnohaletou praxí s přihlédnutím k potenciálu a možnostem turistické destinace Kraj blanických rytířů.

ON-LINE MARKETING A MARKETING ZDARMA

Čtvrtek 11. 3. 2021 – 9:00 – online

 Jak dělat online marketing zdarma? Jaké jsou nové aplikace, metody a postupy? Jak pracovat s  online novináři a jak na kvalitní PR? Celkem 5 hodin školení v jeden den. Zkušenosti z více než třiceti marketingových projektů.

Obsah kurzu:

 • on-line marketing – jaké chyby děláme nejčastěji? Příklady ze zahraničí, postupy, aplikace.
 • jak na on-line novináře?
 • jak si udělat sám grafiku?
 • jak na web
 • píšeme texty na web
 • jak pracovat s influencery

Cena: Zdarma

Doporučeno pro: pracovníky informačních center a turistických cílů, podnikatele ve službách v cestovním ruchu

Přihlášky: do 28. 2. 2021 na spackova@blanik.net, případně telefonicky na 601 584 778 (uveďte název subjektu a jména účastníků)

Další plánovaná školení, jejichž termíny budou vypsány již brzy:

NOVÉ METODY V CESTOVNÍM RUCHU

Odlište se od konkurence a naučte  pracovat s novými metodami v cestovním ruchu a kultuře. Během 5 hodin projdeme nové postupy a myšlenkové pochody. Naučíte se, jak pracovat se zákazníky, jak inovativně vytvářet produkty cestovního ruchu, jak využít metodu lean canvas nebo HCD. Vyzkoušíte si testovat vaše nápady a produkty. Představíme si behaviorální marketing a ukážeme si, jak zaujmout zákazníka a k tomu všemu si řekneme, co vše se v cestovním ruchu nemusí povést.

Obsah kurzu:

 • jak najít unikátní nabídku subjektu
 • jak si ověřit domněnky
 • metoda lean canvas
 • human centred design – co zákazník chce
 • příklady z ČR a ze světa
 • mvp vašeho produktu – jak otestovat váš nápad
 • jak jednoduše testovat na webové stránce
 • behavioralní marketing
 • smyslový marketing

 

FACEBOOK V CESTOVNÍM RUCHU

Jak pracovat s facebookem a jak vytvořit a spravovat reklamu?‘
Podívejte se na svůj facebook. Komunikujete relevantní obsah svým klientům? A víte, kdo je váš klient? Víte, kdo vás sleduje na facebooku? Nejen o tom bude náš kurz.

Obsah kurzu:

 • Jak používat správně facebook? 
 • Co jsou nejčastější chyby a omyly? 
 • Jak komunikovat na facebooku?  
 • Jak pracovat s fb profilem? 
 • Jak správně zadat facebook reklamu?

 

OPAKOVACÍ WORKSHOP – FACEBOOK

 • testujeme vaše profily
 • audit profilů
 • jak zadat a vymyslet reklamu
 • proč to bez reklamy nejde
 • kde se inspirovat
 • píšeme příspěvky dle zadání

Upozorňujeme Vás, že školení je pořádáno primárně pro subjekty podnikající v cestovním ruchu v destinaci Kraj blanických rytířů. V případě, že Vaše aktivity nebo podnikání nespadají pod zmíněnou destinaci, může být Vaše přihláška odmítnuta z důvodu naplnění kapacity školení.

Projekt Marketingové aktivity Kraje blanických rytířů byl podpořen z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2020 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

  Kontakty

  Kraj blanických rytířů
  turistická destinace
  Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
  t: 601 584 778
  e: spackova@blanik.net
  web: www.blanik.net