Hráz vodní nádrže Švihov


Navštivte spolu s průvodcem z Vodního domu hráz vodní nádrže Švihov na řece Želivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro Prahu a téměř celou oblast Středních Čech.
Vodní nádrž Švihov - Želivka - exkurze na hráz

Hráz vodní nádrže Švihov

Vodárenská hráz na řece Želivce slouží jako zdroj pitné vody pro takřka celou středočeskou oblast a Prahu. Dokončena byla v roce 1975. Vodní tunel Želivka je jedním z nejdelších tunelů světa s délkou 51 kilometrů, průměr tunelu je 2,6 metru. Komentované prohlídky hráze vodní nádrže Švihov zajišťuje návštěvnické středisko Vodní dům.

Praktické informace

Otevírací doba

Hráz je možno navštívit po předchozím objednání ve Vodním domě.
Vodní dům je otevřený od úterý do neděle, včetně státních svátků:
duben–září:  9:00–17:00
říjen–březen:  9:00–16:00

Exkurze na hráz neprobíhají v zimních měsících (prosinec – únor) – v tomto období není z provozních důvodů vstup na hráz možný. Prohlídka trvá asi 1 hodinu, sraz účastníků je vždy v recepci Vodního domu. Na exkurzi se můžete objednat buď emailem na vodnidum@csop.cz  nebo telefonicky na čísle 602 665 409. Jednotná cena komentované prohlídky hráze je 80 Kč za 1 osobu.

Cena vstupného

Exkurze na hráz: 80 Kč

Vstupné Vodní dům:
Dospělí: 100 Kč
Děti (3–15 let): 55 Kč
Studenti (ISIC), senioři: 65 Kč
ZTP, ZTP/P, průvodce osoby se ZTP/P:  55 Kč
Rodinné vstupné 2+3: 220 Kč

Délka prohlídky

60 minut

Další praktické informace

Hráz se nachází v ochranném pásmu I. stupně. Vstup je možný pouze s průvodcem z Vodního domu.

Více informací

Více informací o hrázi vodní nádrže Švihov se dozvíte ve Vodním domě. Vodní dům je moderní návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Pod jednou střechou zde najdete vše o vodě. Tématem moderně pojaté expozice jsou různé tváře vody – nenahraditelné suroviny, která si zaslouží naši ochranu. Neváhejte, čekají vás interaktivní exponáty a hrátky s vodou. Návštěvnické středisko Evropsky významné lokality Želivka najdete v blízkosti hráze vodní nádrže Švihov (Želivka). Představí vám vodu jako životní prostředí rostlin a živočichů a vodu jako pro člověka nenahraditelný zdroj. Expozice vás zavede do vodního mikrosvěta, pod hladinu vody i na břeh řeky. Ukáže vám, jak vzniká pitná voda, budete žasnout nad nekonečnou cestou vody a vezme vás i na výlet do historie. Expozice v atriu Vodního domu osloví hravou stránku vaší osobnosti. Umělé vodní toky můžete ovládat pomocí čerpadel, pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.

Expozice Vodního domu  je rozdělena do sekcí, z nichž každá vám představí jinou tvář vody:

  • Vodní mikrosvět: tady uvidíte vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Umožní vám to zvětšené modely, mikroskopy a makrofotografie.
  • Podvodní makrosvět představí vodní rostliny a zvířata. V několika akváriích se prohánějí ryby,. do sluchátek zazní zurčení vody, strop se stane ze dna pozorovanou hladinou vody se svou hrou světel a stínů a skleněnými průhledy do expoziční nádrže budete moci sledovat dokonce i to, co se děje pod vodní hladinou.
  • Mokřadní život umožní pozorovat přírodní scenérii na břehu včetně zvukové kulisy hlasů ptáků a žab.
  • Pitná voda a koloběh vás přenese z přírody na našeho světa. Ani my lidé se bez vody neobejdeme, naopak jí potřebujeme čím dál více. Zjistíte, že většinu našeho těla tvoří voda a při ochutnávce ve vodním baru také to, že každá voda má jinou chuť.
  • Výlet do historie vás zavede do doby Karla IV., kdy neznámý malíř vyzdobil stěny kostela v Dolních Kralovicích nástěnnými malbami. Kostel byl kvůli výstavbě přehrady zbourán, ale malby se podařilo zachránit. Jejich originály si můžete ve Vodním domě prohlédnout.

Kontakty

Návštěvnické středisko Vodní dům
Hulice 118
Hulice 257 63
tel: 602 665 409
e-mail:
vodnidum@csop.cz – obecné dotazy, objednávky zájezdů
veronika.duskova@csop.cz – objednávky výukových programů pro školy
web: www.vodni-dum.cz
GPS: 49.7188203N, 15.0865194E

Související informace: