Hadce u Želivky


Národní přírodní památka Hade u Želivky je jedním ze dvou míst na světě, na kterých volně roste ohrožená kuřička hadcová.
Kuřička hadcová

Hadce u Želivky

Národní přírodní památka Hadce u Želivky je tvořena rozvolněnými hadcovými bory na strmých, místy skalnatých svazích nad vodní nádrží Želivka a borem na plošině nad nádrží. Nachází se na sever a severovýchod od obce Bernartice. Území je poměrně ostře vymezeno svým geologickým podkladem – hadcovým tělesem na oválné ploše cca 3,5 x 1 km protažené ve směru východ-západ.

Zdejší hadec je zajímavý výskytem magnezitu a spoluvýskytem poměrně vzácného eklogitu a amfibolitu. Dále tento hadec obsahuje hojně olivín a tremolit, byly nalezeny i úlomky šedohnědého opálového rohovce.

Na osluněných skalkách roste kuřička hadcová (Minuartia smejkalii– NPP Hadce u Želivky je jednou ze dvou posledních světových lokalit jejího výskytu, druhou lokalitou jsou Hadce u Hrnčíř.

Praktické informace

Otevírací doba

Volně přístupné. Do nejcennějších částí přírodní památky je vstup zakázán, protože leží v pásmu ochrany I. stupně vodní nádrže Švihov (Želivka). Dodržováním tohoto zákazu chráníte rovněž vzácné druhy rostlin a lišejníků před poškozením.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

cca 30 min.

Další praktické informace

Vzácnou květenu v Národní přírodní památce najdete na sever a severovýchod od obce Bernartice.

Více informací

Kuřička hadcová je endemit – vyskytuje se jen na dvou místech na světě – u Kamberka a poblíž Bernartic. U Kamberka roste v polostínu na lesních světlinách a okrajích cest. Kvete drobnými bílými kvítky od konce května do srpna.

Kontakty

Přírodní památka Hadce u Želivky
Bernartice
GPS: 49.6883800N, 15.1070636E

Související informace: