Geologická mapa v Louňovicích pod Blaníkem


Prohlédněte si unikátní rozměrnou 3D geologickou mapu ČR s takřka stovkou vzorků hornin.
Geologická mapa Louňovice pod Blaníkem

Geologická mapa v Louňovicích pod Blaníkem

V areálu Základní a mateřské školy v Louňovicích pod Blaníkem vás překvapí rozměrná 3D geomapa České republiky v měřítku 1:50 000. Od východu k západu měří 11 metrů, od severu k jihu 6 a půl metru. Neslouží pouze dětem z místní školy, je volně přístupná veřejnosti. A co je nejlepší – můžete ji prozkoumat úplně zblízka – projít se po ní.

Dívejte se, po čem šlapete!

Při prohlídce volně přístupné geomapy začnete Šumavou, tvořenou hlavně přeměněnými horninami, projdete se korytem Vltavy, ve dvou třetinách cesty mezi Budějovicemi a Prahou „zahnete“ na východ a jste u nás – na Podblanicku. Podívat se můžete na blanickou ortorulu, světlou rulu, obsahující muskovit, biotit, sillimanit a obzvláště typický černý turmalín, dále si prohlédnete pegmatit, skarn nebo hadec.

Při svém výletu za geologickým bohatstvím republiky do Louňovic zřejmě geologa nepotkáte, o odborné, ale přesto srozumitelné informace však nebudete ochuzeni. Každý z 96 vzorků hornin nese štítek s QR kódem. Ve svém telefonu si pak můžete přečíst příběh dané horniny, dovědět se, jak vypadalo naše území v době, kdy vznikala, ale také zjistit, jak a kde ji využívá člověk. Pokud nemáte v telefonu s čtečku QR kódů, nevadí. Poradí si váš chytrý telefon. Případně zajděte na benzinovou pumpu u školy, zapůjčí vám tištěného průvodce.

Vzorky hornin, usazené v plastickém modelu, pocházejí z celé České republiky, většinou z činných kamenolomů. Jsou mezi nimi zcela běžné horniny, charakteristické pro různé regiony, i horniny méně obvyklé. Na Plzeňsku si všimnete kmenů stromovitých plavuní v načervenalé arkóze z haldy po těžbě černého uhlí nebo polštářové lávy, která se vylila na dně starohorního moře. Na Ostravsku uvidíte zase pazourky, „přivezené“ na naše území ledovcem. Díky nábrusům vám nezůstane skrytá ani struktura hornin. Z mapy je také dobře patrná říční síť a tvar pohoří.

Louňovické geozajímavosti 3D mapy

  • velikost: 11,0 m x 6,5 m
  • měřítko délek: 1 : 50 000 (vzdálenost 1 metr na modelu odpovídá vzdálenosti 50 km ve skutečnosti
  • měřítko výšek: 1 : 2 000 (výškový rozdíl 5 cm na modelu odpovídá výškovému rozdílu 100 m ve skutečnosti, tj. model je oproti realitě 25-tinásobně převýšený kvůli zvýraznění reliéfu – vrchol Sněžky (v reálu 1 602 m n. m.) je na modelu cca 80 cm nad terénem (kdyby model nebyl převýšený, byla by Sněžka vysoká pouze 3,2 cm).
  • orientace mapy odpovídá světovým stranám, pro orientaci lze použít kompasu

Praktické informace

Otevírací doba

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

U areálu základní školy je možné parkování zdarma na vyhrazeném parkovišti.

Geologické informace

https://geomapa.lounovicepodblanikem.cz/

Kontakty

Geomapa v areálu ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
Táborská 170, Louňovice pod Blaníkem 257 06
e: geomapa@lounovicepodblanikem.cz
https://geomapa.lounovicepodblanikem.cz/
GPS: 49.6342583N, 14.8440619E

 

Související informace: