Galerie sv. Františka – klášter Votice


V galerii při kostele sv. Františka ve Voticích si můžete prohlédnout obrazy a sochy s náboženskou tematikou.
Galerie sv. Františka Votice

Galerie sv. Františka – klášter Votice

Galerie sakrálního umění se nachází v severním křídle kláštera u přilehlého kostela, které je ve vlastnictví votické římskokatolické farnosti. Během komentované prohlídky kostela i galerie se seznámíte s jejich historií, nahlédnete do kaple Panny Marie Votické, kde je také celá řada relikvií v oválných pouzdrech pod uctívaným obrazem. Dále jsou pak umístěny v podzemní kryptě pod kaplí, kde byli pohřbíváni františkáni a významní donátoři kláštera. Dozvíte se, kde je pochován rod z Vrtbů a prohlédnete si řadu obrazů v samotné galerii.

Všechna vystavovaná díla byla značně poškozena. Poškození vznikala časem, ale také lidskou rukou.  První dvě velkoplošná plátna byla restaurována díky grantu na rekonstrukci severního křídla.  Díky podpoře od Nadace Občanského fóra a díky veřejné sbírce, kterou vyhlásil spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ mohlo být restaurováno již 9 obrazů a také socha sv. Ivana. V současné době probíhají restaurátorské práce na obraze Klanění tří králů. V galerii na záchranu čeká ještě 6 obrazů.

Na restaurování obrazů můžete přispět na sbírkový účet 3737333399/0800

Praktické informace

Otevírací doba

Galerie není volně přístupná. V případě zájmu o prohlídku prosím kontaktuje pracovnice informačního centra, nebo na telefonu: 775 683 394.

Cena vstupného

20 Kč

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Z votického autobusového nádraží je to do kláštera 300 metrů. Z votického vlakového nádraží na Beztahově vás ke klášteru dovede 1,5 kilometrů dlouhý chodník Husovou ulicí.

Více informací

Zrekonstruovaný klášter svatého Františka z Assisi, jehož historie sahá do první poloviny 17. století, nabízí hned několik expozic. Při prohlídce vás průvodkyně seznámí s historií kláštera a životem františkánů, navštívíte domácí kapli zdobenou mariánskými freskami, bývalou knihovou, klášterní jídelnu s jedinečnou štukovou výzdobou a rajský dvůr se slunečními hodinami.

V klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích můžete dále navštívit tyto expozice: Ze života františkánů, historie kláštera a významné osobnosti Voticka Při prohlídce kláštera vás seznámíme s historií kláštera a životem františkánů, navštívíte domácí kapli zdobenou mariánskými freskami, bývalou knihovou, klášterní jídelnu s jedinečnou štukovou výzdobou a rajský dvůr se slunečními hodinami. Výstava kočárků a panenek Prohlédnout si můžete stálou expozici historických kočárků a panenek ze sbírky Anny Čermákové z Benešova. Uvidíte zde kočárky od roku 1900 a na 200 panenek včetně tzv. reborn panenek připomínající živá miminka. Vlastivědné muzeum Voticka Máte možnost navštívit nově otevřené vlastivědné muzeum Voticka, kde prozkoumáte geologii regionu, kroniky, období 2. světové války, exponáty z prvorepublikové éry nebo řemeslné a zemědělské nástroje převážně z 19. století. Vystaveny jsou také čtvero starých hodinových strojů z věží místních kostelů. Kolektivizace Osudy soukromých zemědělců za kolektivizace přibližuje stálá expozice "Ve jménu šťastných zítřků!". Seznání vás s tím, jak Státní bezpečnost v 50. letech minulého století v prostorách kláštera vyslýchala sedláky z okolí. Součástí výstavy je i jedna z bývalých výslechových místností, která byla upravena do autentické podoby s mřížemi na oknech a dalším vybavením vyšetřovatelů. Galerie Výstava magického realismu malíře Vladislava Kasky – Da capo al fine.

Kontakty

Klášter sv. Františka z Assisi
Klášterní 1, Votice 259 01
tel.: 775 683 394
e-mail: klaster@votice.cz, infocentrum@votice.cz
web: www.klaster-votice.cz
GPS: 49.6369064N, 14.6407019E

Související informace: