Fiolník (Fialník) u Vlastějovic


Na Fiolníku (někdy zvaném Fialník) jsou patrné pozůstatky dolování železné rudy od 16. do 20. století.

Fiolník (Fialník) u Vlastějovic

Nad Vlastějovicemi se tyčí do výše 525 metrů nad mořem kopec Fiolník. Bylo zde rozsáhlé naleziště železné rudy (magnetovce), která si svou jakostí nezadala s rudami švédskými – obsahovala přes 60 % železa. Na nedalekém Holém vrchu je otevřen činný kamenolom.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Z Vlastějovic se do lokality dostanete po žlutě značené turistické trase.

Více informací

Hlavní vlastivědnou horninou je skarn – největší skarnové těleso se vyskytuje na Holém vrchu a v okolí zbytků kostela sv. Máří Magdaleny. Jednalo se o hornickou kapli, do které se před vstupem do magdalénské štoly chodili horníci modlit. Skarn je rudou železa, obsahuje granát a pyroxen, v manší míře je zastoupen epidot a magnetit.

Kontakty

Fiolník
Vlastějovice 285 22
GPS: 49.7429675N, 15.1876878E

Související informace: