Farní muzeum Kondrac


Farní muzeum je umístěno v areálu bývalé fary poblíž románského kostela svatého Bartoloměje. Přenese vás do doby na přelomu 19. a 20. století. Nakoukněte do příbytku pana faráře!
Farní muzeum v Kondraci

Farní muzeum Kondrac

Farní muzeum je umístěno v areálu bývalé fary poblíž románského kostela svatého Bartoloměje. Přenese vás do doby na přelomu 19. a 20. století, nakouknete do příbytku pana faráře a  dozvíte se, jak žily naše prababičky.

Uvidíte zde různé dobové předměty a vybavení, které používali naši předkové docela běžně, ať už v kuchyni, knihovně nebo v pracovně. Využita je dokonce i bývalá márnice, která dnes slouží jako muzeum historie obce a kostela. Nejen, že si ve Farním muzeu tyto věci prohlédnete, ale je zde i řemeslná dílna, ve které si můžete vyzkoušet například výrobu papíru a svíček, nebo si vytisknout obrázek. Vaše děti jistě ocení zahradu s ovcemi.  Na farské zahradě je také bylinková zahrádka, která má symbolizovat význam místa pro odpočinek i pastvu ovcí a koz, které k farnímu hospodářství vždy patřily.

V budově je také řemeslná dílna s možností výroby svíček, ručního papíru či tisku obrázků s dobovou tematikou svatých.

Další dvě expozice jsou umístěny v budově bývalé márnice, které se nachází na hřbitově v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Zní to strašidelně, ale rozhodně se nemusíte bát. V jedné místnosti naleznete údaje o historii kondrackého kostela, maketu původního románského kostelíčku a model obce, jak pravděpodobně vypadala v roce 1841. Druhá místnost ukrývá informace týkající se pohřbívání. Je to pravda smutné téma, ale o to zajímavější.

Praktické informace

Otevírací doba

Duben a květen, září a říjen: So–Ne, svátky: 10–16 h
Červen – srpen: Út–Pá: 10–16, So–Ne, svátky: 10–17 h

Cena vstupného

Dospělí: 30 Kč, děti, studenti, senioři: 15 Kč, rodinné vstupné: 75 Kč, do 4 let zdarma

Délka prohlídky

1 hod.

Další praktické informace

Více informací

Objekt fary sloužil k výkonu církevní správy a zároveň byl i obydlím správce farnosti a jeho personálu.Vzhledem k tomu, že fara fungovala jako samostatná a ekonomicky soběstačná jednotka, byl součástí farního areálu i hospodářský dvůr, stáje, stodola, chlévy a kurník. Zahrada sloužila pro pěstování ovoce, zeleniny, bylinek a především květin k výzdobě kostela. Interiér je uspořádán do dvojtraktové dispozice. Uprostřed východního traktu leží vstupní síň, ze které je přístupna většina dalších místností v budově. Největší místností je bývalý farní sál.

Farní sál sloužil k reprezentativním účelům farnosti, jako byly slavnostní shromáždění, pořádání hostin a příjímání významných návštěv. S tímto účelem souviselo i vybavení náročnějším nábytkem, velkým jídelním stolem, příborníkem, skleníkem apod. V jižná části kondracké fary se nachází dvojice menších místností, z nichž jihovýchodní sloužila od začátku 19. století jako kuchyně. Původně byla asi o třetinu menší a byla nejspíše využívána jako pokoj kaplana. Původní umístění kuchyně se nacházeno v dnešní místnosti dílny. Tento klenutý prostor prostupoval celou šíří budovy. U jeho jižní stěny se zachovalo těleso chlebové pece. Druhá místnost v jihozápadním nároží sloužila jako soukromý pokoj faráře.V současné době je vybaven nábytkem z přelomu 19. a 20.století.

Ze vstupní síně je dále přístupná místnost, kde se nachází farní kancelář, která fungovala jako úřad a archiv. Základem chodu farní kanceláře bylo vedení matrik – křestní, oddací a úmrtní. Často připravovala pro státní správu seznamy či statistiky např. nově narozených, zemřelých, nemanželských dětí, branců nebo očkovanců. Součástí práce bylo i vedení archivu, kde se shromažďovaly kromě důležitých úředních spisů také odborné knihy nezbytné k úřadování (právní předpisy, kodexy, občanské zákoníky...). V místech, kde jsou v současnosti zřízeny toalety, byl původně nečleněný prostor spižní komory. Ten byl později rozdělen a sloužil také jako čeledník. Půda farní budovy byla pravděpodobně užívána jako sýpka a moučnice, avšak mohla sloužit i jako místo ke spaní pro čeleď.

Kontakty

Farní muzeum Kondrac
Kondrac 1,  Kondrac 258 01
tel.: 721 950 010
e-mail: info@farnimuzeum.cz
web: www.farnimuzeum.cz
GPS: 49.6666792N, 14.8849717E

Související informace: