Nechte si poradit, jak efektivněji využívat Facebook v cestovním ruchu

Kraj blanických rytířů, z. s., pořádá v roce 2021 sérii školení a workshopů pro subjekty v cestovním ruchu, určené hlavně pro členy a partnery, případně subjekty, podílející se na rozvoji cestovního ruchu a služeb v cestovním ruchu na území turistické destinace Kraj blanických rytířů.
Kurzy budou vedeny odbornými lektory s mnohaletou praxí s přihlédnutím k potenciálu a možnostem turistické destinace Kraj blanických rytířů.

Nejbližší kurz:

FACEBOOK V CESTOVNÍM RUCHU

čtvrtek 29. 4. 2021 od 9:00
vzhledem k pandemické situaci zřejmě v on-line prostředí

Jak pracovat s Facebookem a jak vytvořit a spravovat reklamu?‘
Podívejte se na svůj Facebook. Komunikujete relevantní obsah svým klientům? A víte, kdo je váš klient? Víte, kdo vás sleduje na Facebooku? Nejen o tom bude náš kurz.

Obsah kurzu:

 • Jak používat správně Facebook? 
 • Co jsou nejčastější chyby a omyly? 
 • Jak komunikovat na Facebooku?  
 • Jak pracovat s FB profilem? 
 • Jak správně zadat facebook reklamu?

Cena: Zdarma pro členy a partnery Kraje blanických rytířů, z. s., případně subjekty, podílející se na rozvoji cestovního ruchu a služeb v cestovním ruchu na území turistické destinace Kraj blanických rytířů.

Doporučeno pro: pracovníky informačních center a turistických cílů, podnikatele ve službách v cestovním ruchu

Přihlášky: do 18. 4. 2021 na spackova@blanik.net, případně telefonicky na 601 584 778 (uveďte název subjektu a jména účastníků)

 

Další plánovaná školení, jejichž termíny budou vypsány již brzy

OPAKOVACÍ WORKSHOP – FACEBOOK

 • testujeme vaše profily
 • audit profilů
 • jak zadat a vymyslet reklamu
 • proč to bez reklamy nejde
 • kde se inspirovat
 • píšeme příspěvky dle zadání

 

Upozorňujeme Vás, že školení je pořádáno primárně pro subjekty podnikající v cestovním ruchu v destinaci Kraj blanických rytířů. V případě, že Vaše aktivity nebo podnikání nespadají pod zmíněnou destinaci, může být Vaše přihláška odmítnuta z důvodu naplnění kapacity školení.

 

Projekt Marketingové aktivity Kraje blanických rytířů byl podpořen z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2020 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

  Kontakty

  Kraj blanických rytířů
  turistická destinace
  Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
  t: 601 584 778
  e: spackova@blanik.net
  web: www.blanik.net