Dvůr Skalkov


Původně hospodářský dvůr vlašimského panství Skalkov v Jinošovském údolí u Vlašimi získal svůj romantický ráz v 19. století.
Dvůr Skalkov u Vlašimi

Dvůr Skalkov

Nejstarší dějiny tohoto místa nejsou přesně známé. Dvůr Skalkov se v pramenech objevuje až v 16. století jako „pustotina na Skalkovsku“. V roce 1585 byl opraven a Skalkov je pak uváděn jako hospodářský dvůr, který byl využíván šlechtickými majiteli vlašimského panství.

Praktické informace

Otevírací doba

Objekt není přístupný. Okolí je volně přístupné.

Cena vstupného

Okolí je volně přístupné.

Délka prohlídky

30 min.

Další praktické informace

Okolím Skalkova vede cyklotrasa Vlašimské aleje.

Více informací

Roku 1665 odkázal Skalkov ve své poslední vůli František z Talmberka své žene Voršile Kateřině z Pappenheimu, která statek nákladně upravila tak, aby tu mohla přebývat. Nechala nově vystavět celý areál dvora a také zřídila malý pivovar. Svůj romantický vzhled získal Skalkov v 19. století. Dvůr Skalkov byl kromě ospodářského využití důležitý pro správu lesnického majetku. Od 17. století zde pobývali hajní – bažantníci.
Vybudování Červené věže, která sloužila do 19. století jako hájovna, souvisí zřejmě s velkou přestavbou ve druhé polovině 17. století.

 

Kontakty

Dvůr Skalkov
Skalkov, Vlašim 258 01
GPS: 49.6763797N, 14.9227578E

Související informace: