Destinační společnost Kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů, z.s. plní od srpna 2018 funkci organizace destinačního managementu. Poslání destinačního managementu vykonává na území certifikované turistické oblasti Kraj blanických rytířů.
Projekt Kraj blanických rytířů vznikl v roce 2005 jako vyjádření ochoty spolupráce obcí a neziskového sektoru na Podblanicku. V roce 2014 vznikl certifikovaný národní geopark Kraj blanických rytířů. V roce 2018 byl založen Kraj blanických rytířů, z.s., který převzal od národního geoparku Kraj blanických rytířů záležitosti spojené s oblastí udržitelného cestovního ruchu. V listopadu roku 2019 se Kraj blanických rytířů stal certifikovanou oblastní turistickou destinací.

Kdo jsme?
– Jsme hnacím motorem a koordinátorem turistického ruchu na Vlašimsku, Voticku a Zručsku.
– Propojujeme aktéry cestovního ruchu.
– Koordinujeme a sjednocujeme aktéry cestovního ruchu, vytváříme ucelenou nabídku.
– Přispíváme k rozšíření nabídky v cestovním ruchu.
– Podporujeme, aby to u nás žilo.
– Jednotně zastupujeme turistickou oblast uvnitř i navenek.
– Propagujeme turistickou oblast.

Prezentace našich aktivit a činnosti (Kraj blanických rytířů se představuje)
prezentace

Certifikáty

Od 15. listopadu 2019 je Kraj blanických rytířů držitelem certifikátu ČSKS – Českého systému kvality služeb.


Od 10. října 2019 je Kraj blanických rytířů držitelem certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu.

Území turistické oblasti Kraj blanických rytířů

Území turistické oblasti Kraj blanických rytířů leží v jihovýchodní části Středočeského kraje, v oblasti tradičně označované jako Podblanicko. Ke Kraji blanických rytířů se hlásí obce na Vlašimsku, Zručsku, Voticku a Dolnokralovicku, které propůjčily svá katastrální území pro působení destinační organizace.

zde je možno stáhnout mapku ve formátu .pdf (60 kB)

Loga Kraje blanických rytířů

Zde si můžete stáhnout loga Kraje blanických rytířů. (soubor .zip)

A zde je jejich náhled

varianta 1:

                               

varianta 2:

                     

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s