Statistiky a ukazatele

Destinační organizace Kraj blanických rytířů se řídí Metodickým postupem pro systém sledování ukazatelů pro vývoj destinace, vydaný národní agenturou pro cestovní ruch – Czech Tourism.
Proč se data sbírají?
Pouze na základě perfektní znalosti destinace lze smysluplně vytvořit strategie rozvoje destinace a naplánovat činnosti vedoucí k rozvoji cestovního ruchu v destinaci.
Jaká data destinační management shromažďuje?
Destinační management shromažďuje data shromažďovaná oblastní certifikovanou turistickou destinací. Sledována jsou data, související s ukazateli, popisujícími předpoklady, nabídku a poptávku cestovního ruchu. V případě lokální destinační oblasti jde o:

– počet turisticky významných technických atraktivit
– počet necertifikovaných turistických informačních center
– počet a délka naučných stezek
– počet turisticky významných vodních ploch vhodných pro vodní turismus
– počet turisticky významných vodních toků vhodných pro vodácký turismus
– počet individuálních ubytovacích zařízení
– počet pokojů a lůžek
– počet stravovacích zařízení, využitelných pro cestovní ruch
– kongresové a konferenční kapacity
– počet turisticky významných muzeí a galerií se zpoplatněným vstupem a jejich návštěvnost
– délka značených upravovaných běžeckých tratí
– počet zooparků a minizoo a jejich návštěvnost
– počet pravidelně organizovaných klíčových eventů a jejich návštěvnost
– počet hostů v individuálních ubytovacích zařízeních
– počet přenocování v destinaci
– obsazenost pokojů v destinaci
– využití lůžek v destinaci
– návštěvnost turisticky významných maloplošných atraktivit
– návštěvnost turisticky významných kulturněhistorických a technických atraktivit se zpoplatněným vstupem
– návštěvnost certifikovaných TIC
– návštěvnost naučných stezek
– návštěvnost lyžařských areálů
– návštěvnost aquaparků
Děkujeme, že nám pomáháte data sbírat!

Nejnavštěvovanější turistické cíle Kraje blanických rytířů

Rok 2019
cíl – počet turistů:
Velký Blaník – 45 000
Půjčovna lodí Samba – 38 126
Zámek Zruč nad Sázavou – 28 524
Vodní dům Hulice – 27 438
Farma Blaník Ostrov – 24 238
Muzeum Podblanicka Vlašim – 22 599
paraZOO Vlašim – 15 600
Včelí svět Hulice – 14 973
Dům přírody Blaníku – 9 140
Rozhledna Velký Blaník – 7 700

Rok 2020
Velký Blaník – 54 926 průchodů ( pouze ve směru od Louňovic pod Blaníkem)
Rozhledna Velký Blaník – 12 200
Zámek Zruč nad Sázavou – 17 806
Zámek Vrchotovy Janovice – 6 022
Vodní dům u Hulic – 21 015
Včelí svět Hulice – 8 633
Půjčovna lodí Samba (obsloužení vodáci) – 50 856
paraZOO Vlašim – 14 573
Muzeum Podblanicka Vlašim – 7 710
Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice – 636
Klášter Votice – 1 504
Hvězdárna Vlašim – 1 115
Farma Blaník Ostrov – 14 982
Dům přírody Blaníku – 5 816
Muzeum včelařství Louňovice pod Blaníkem – 122
Muzeum Štěpánovska Trhový Štěpánov – 395
Venkovské muzeum Kamberk – 190

 

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s