Dokumenty

Stanovy spolku

Základní činnost a fungování spolku Kraj blanických rytířů upravují stanovy spolku.

Výroční zprávy 

Strategický plán

Dne 26.11. 2019 byl členskou schůzi Kraje blanických rytířů schválen Strategický plán.

                

Strategie rozvoje cestovního ruchu v destinační oblasti Kraj blanických rytířů

               

Marketingový plán 2022

Akční plán

Produkty cestovního ruchu

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s