Dokumenty

Stanovy spolku

Základní činnost a fungování spolku Kraj blanických rytířů upravují stanovy spolku.

Výroční zprávy 

Strategický plán

Dne 26.11. 2019 byl členskou schůzi Kraje blanických rytířů schválen Strategický plán.

                

Akční plán

Produkty cestovního ruchu

Stránky provozuje Kraj blanických rytířů, z.s.     Vznik stránek podpořil