Dokumenty

Stanovy spolku

Základní činnost a fungování spolku Kraj blanických rytířů upravují stanovy spolku.

Výroční zprávy 

Výroční zpráva Kraje blanických rytířů 2019

Strategický plán

Dne 26.11. 2019 byl členskou schůzi Kraje blanických rytířů schválen Strategický plán.

                

Akční plán

Produkty cestovního ruchu

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s