3K platforma

V rámci 3 K platformy se členové a partneři destinační společnosti Kraj blanických rytířů setkávají několikrát ročně za účelem koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Kraj blanických rytířů.

Spolupráce probíhá na několika úrovních:

představenstvo
členská základna
partneři – Fórum cestovního ruchu
pracovní skupiny – pro cestovní ruch, tisk a marketing

Představenstvo
Mgr. Viktor Liška (Ratměřice NÁM SE DAŘÍ, z.s.)
Mgr. Luděk Jeništa (Město Vlašim)
Mgr. Martina Fialová (Město Zruč nad Sázavou)
Mgr. Radovan Cáder (Muzeum Podblanicka)
Mgr. Kateřina Červenková (ZO ČSOP Vlašim)

Termíny setkávání představenstva:
4x ročně – leden, červen, září, listopad

Kompetence: dle stanov spolku Kraj blanických rytířů, z.s.

Dozorčí rada
JUDr. Anna van der Weerden (Rodinný pivovar Švihov, s.r.o.)
Karel Babický (Obec Zvěstov)
Martina Švecová (Městys Načeradec)

Termíny setkávání dozorčí rady:
2x ročně – leden/únor, listopad

Kompetence: dle stanov spolku Kraj blanických rytířů, z.s.

Členská základna
Město Vlašim
Město Votice
Město Zruč nad Sázavou
Město Trhový Štěpánov
Městys Louňovice pod Blaníkem
Městys Načeradec
Městys Neustupov
Obec Hulice
Obec Jankov
Obec Kamberk
Obec Miličín
Obec Olbramovice
Obec Pravonín
Obec Ratměřice
Obec Veliš
Obec Zvěstov
Půjčovna lodí Samba, s.r.o.
ZO ČSOP Vlašim
Obec Heřmaničky
Obec Smilkov
Obec Mezno
Městys Čechtice
Obec Soutice
Muzeum Podblanicka
Obec Keblov
Obec Kondrac
Obec Vojkov
Městys Vrchotovy Janovice
Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ, z.s.
Zahrádecký dvůr
Spolek Fakt-Um
Bez Kempu, s.r.o

Termíny setkávání členské základny:
2x ročně – leden/únor, listopad

Kompetence: dle stanov spolku Kraj blanických rytířů, z.s.

Partneři – Fórum cestovního ruchu Kraje blanických rytířů
Otevřené fórum cestovního ruchu pro partnery Kraje blanických rytířů a hosty.

Termíny setkávání partnerů:
1x ročně – listopad

Program:
– hodnocení turistické sezony
– plány na další rok
– informace o možnostech spolupráce s DMO – nové projekty, produkty CR a produktové balíčky
– představení nových členů a partnerů spolku + představení novinek členů a partnerů a hostů + možnosti spolupráce

Pracovní skupina pro cestovní ruch
Mgr. Viktor Liška (Ratměřice NÁM SE DAŘÍ, z.s.)
Mgr. Luděk Jeništa (Město Vlašim)
Mgr. Martina Fialová (Město Zruč nad Sázavou)
Mgr. Radovan Cáder (Muzeum Podblanicka)
Mgr. Kateřina Červenková (ZO ČSOP Vlašim)
Jana Šimková (Včelí svět Hulice)
Lenka Röschelová (Podblanické infocentrum Vlašim)
Mgr. Kateřina Zemanová, DiS. (Návštěvnické středisko Vodní dům)
Bc. Jaroslava Pokorná (MKC Votice)
Bc. Nikola Tupá (MAS Voticko)
Tereza Kubištová MSc. (Kraj blanických rytířů, z.s.)
Mgr. Jana Špačková (Kraj blanických rytířů, z.s.)
Bc. Ivana Křížová (AOPK, Správa CHKO Blaník)
JUDr. Anna van der Weerden (Rodinný pivovar Švihov, s. r.o.)
Ing. Václav Fejtek (Městys a IC Louňovice pod Blaníkem)
Mgr. Tomáš Kramár (MAS Blaník)
Ing. Petra Líznerová (MKC Votice)

Termíny setkávání pracovní skupiny pro cestovní ruch:
4x ročně (leden/únor, červen, září, listopad)

Okruhy řešených témat:
– spolupráce samospráv, podnikatelů a neziskových organizací v cestovním ruchu
– realizace akčního plánu dle schválené strategie
– příprava marketingových aktivit, produktových balíčků

Pracovní skupina pro marketing a tiskoviny
Mgr. Martina Fialová (Město Zruč nad Sázavou)
Mgr. Jana Špačková (Kraj blanických rytířů, z.s.)
Tereza Kubištová MSc. (Kraj blanických rytířů, z.s.)
Bc. Ivana Křížová (AOPK, Správa CHKO Blaník)
Mgr. Kateřina Červenková (ZO ČSOP Vlašim)
Lenka Röschelová (Podblanické infocentrum Vlašim)
Bc. Jaroslava Pokorná (MKC Votice)
Ing. Petra Líznerová (MKC Votice)

Termíny setkávání pracovní skupiny pro marketing a tiskoviny:
4 x ročně – říjen, listopad, leden/únor, březen

Okruhy řešených témat:
– realizace marketingových aktivit (tiskoviny, distribuce, web, sociální sítě, inzerce, barter, realizace produktů a produktových balíčků)

Termíny setkání 3K platformy v roce 2022:

28.1.2022 Schůzka pracovní skupiny CR ohledně tiskovin na rok 2022
4.2. 2022 Schůzka pracovní skupiny CR ohledně revize strategie CR, marketingového plánu a akčního plánu na roky 2022-2024
28.2.2022 Schůzka představenstva ohledně revize strategie CR, marketingového plánu a akčního plánu na roky 2022-2024 a členské schůze
3.3.2022 Členská schůze, představení výroční zprávy za rok 2021, revize strategie CR, marketingového plánu a akčního plánu na roky 2022-2024 a členské schůze, diskuze o aktivitách spolku na rok 2022 a přijetí nových členů.

Termíny setkání 3K platformy v roce 2021:

23.4.2021 Setkání představenstva ohledně výběrového řízení na manažera spolku, financování destinace, projektech a spolupráce spolku s ostatními aktéry CR v regionu
11.6.2021 Členská schůze Kraje blanických rytířů, z.s.
8.10.2021 Schůzka pracovní skupiny CR, představení výsledků průzkumu Behavio a Travelbakers
26.11.2021 Setkání představenstva a pracovní skupiny CR, jednání o žádosti o dotaci SK, recertifikaci destinace a revizi strategie CR v destinaci

.

.

.

.

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s