Vítejte v geoparku Kraj blanických rytířů!

Kraj blanických rytířů je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. Jedná o oblast geologicky velmi zajímavou a pestrou, vhodnou pro geoturistiku, proto v roce 2014 získalo toto území titul národní geopark. Geologický podklad Kraje blanických rytířů tvoří z velké části moldanubikum, které je nejstarším stavebním kamenem Českého masívu – okna do geologických základů střední Evropy. Návštěvníci geoparku proto mají možnost poznat na řadě lokalit skutečný geologický základ našeho území.

Co je to národní geopark?

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Vzniká v regionu, jehož geologická stavba umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin, podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark vzniká jako iniciativa místní komunity a může být na její popud podporován odbornými pracovišti.

Do sítě národních geoparků se může přihlásit jakékoliv zajímavé území ČR určitým způsobem spojené s geologickým dědictvím. Známku kvality a označení Národní geopark uděluje MŽP po doporučení Radou národních geoparků. Od roku 2011 je kandidátským národním geoparkem také Kraj blanických rytířů.
Geoparky se řídí Chartou národních geoparků České republiky
Více o geoparcích: www.narodnigeoparky.cz

Co geopark není?

Geopark není další forma zvláště chráněného území, nepřináší obcím ani podnikatelům žádná omezení. Jeho hlavním smyslem je propagace území směrem k turistům, kteří cestují za poznáním.

Votickem na kole - Česká Sibiř

Asociace geoparků ČR
Dne 30. 9. 2020 vznikla Asociace geoparků ČR. Jedním z členů je národní geopark Kraj blanických rytířů. V rámci své hlavní činnosti Asociace geoparků prosazuje společné zájmy členů v oblasti legislativní, finanční i informační u orgánů státní správy a samosprávy, v mezinárodních organizacích nebo u institucí Evropské unie.

Koordinace, spolupráce
Projekt národního geoparku Kraj blanických rytířů koordinuje Český svaz ochránců přírody Vlašim.
V roce 2018 převzala některé aktivity geoparku na poli cestovního ruchu turistická destinace Kraj blanických rytířů. Management geoparku a turistické destinace spolu úzce spolupracují na rozvoji cestovního ruchu.

Kontakt
národní geopark Kraj blanických rytířů
Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Ředitelka geoparku: Mgr. Kateřina Červenková
t: 777 800 461, 317 845 169
e: katka.cervenkova@csop.cz
web: www.blanik.net

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s