Chci se stát partnerem

Partnerství v zapsaném spolku Kraj blanických rytířů, z.s., který plní funkci organizace destinačního managementu, je založeno na koordinaci aktivit a oboustranně výhodné participaci v oblasti turistického ruchu.

Pro koho je partnerství v Kraji blanických rytířů, z.s. vhodné?

– pro obec, která zatím nemá potenciál pro cestovní ruch, myšlenka Kraje blanických rytířů je jí ale blízká a chce ke Kraji blanických rytířů připojit své území – jde zejména o deklaraci souhlasu se zapojením území dané obce do turistické destinace
– pro zřizovatele či provozovatele turistického cíle, který chce spolupracovat s Krajem blanických rytířů
– pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu a návazných služeb, který chce spolupracovat s Krajem blanických rytířů

Způsob navázání partnerství

– komunikace s destinačním managementem – seznámení se s činností spolku – podpis partnerské dohody
– v případě partnerství obce tato obec podpisem partnerské dohody vyjadřuje souhlas se zahrnutím katastru obce do turistické oblasti Kraj blanických rytířů

Příspěvky
Partner neplatí žádné příspěvky. Na základě partnerské smlouvy může využívat služby destinační kanceláře za zvýhodněné ceny a zapojovat se do projektů destinačního managementu, určených pro partnery.

Výhody partnerství

– zdarma základní propagace na webu www.blanik.net, zdarma možnost využívat sdílený webový kalendář akcí
– možnost propagace na sociálních sítích Kraje blanických rytířů
– zdarma využívání poradenského servisu destinační kanceláře
– možnost zapojit se do dalších projektů
– možnost využívat zvýhodněných služeb destinační kanceláře
– možnost využít nabídku školení a kurzů, pořádaných nebo zprostředkovávaných DMO
– možnost získat pro své zákazníky/turisty ve své obci zdarma základní propagační tiskoviny turistické oblasti
– pravidelné informace o dění v destinaci a činnosti destinačního managementu (newsletter)

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s