Chci se stát členem

Členství v zapsaném spolku Kraj blanických rytířů, z.s., který plní funkci organizace destinačního managementu, je založeno na aktivní spolupráci v oblasti turistického ruchu.

Pro koho je členství v Kraji blanických rytířů, z.s. vhodné?

– pro obec, které má na svém území turistické cíle a služby a chce je rozvíjet a propagovat
– pro zřizovatele či provozovatele turistického cíle, který chce tento cíl rozvíjet a propagovat
– pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu a návazných služeb, který chce tyto služby rozvíjet a propagovat

Způsob navázání členství

– komunikace s destinačním managementem – seznámení se se stanovami a činností spolku – podání přihlášky – předběžné schválení členství představenstvem spolku – potvrzení členskou schůzí
– v případě členství obce je nutné doložit v žádosti schválení členství v zapsaném spolku zastupitelstvem obce (výpis z usnesení zastupitelstva obce)

Členské příspěvky
a) řádné – pokrývají základní činnost spolku (1 Kč/obyv. v případě samospráv, 1 000 Kč/ rok v případě NNO, jednotlivců a podnikatelů)
b) mimořádné pro členy, zapojené do projektů Kraje blanických rytířů (např. Projekt jednotné propagace v cestovním ruchu na území Kraje blanických rytířů)

Výhody základního členství

– podíl na rozhodování ve spolkových orgánech
– zdarma základní propagace na webu www.blanik.net, zdarma možnost využívat sdílený webový kalendář akcí
– možnost propagace na sociálních sítích Kraje blanických rytířů
– zdarma využívání poradenského servisu destinační kanceláře
– možnost zapojit se do dalších projektů
– možnost využívat zvýhodněných služeb destinační kanceláře
– možnost využít nabídku školení a kurzů, pořádaných nebo zprostředkovávaných DMO
– možnost prezentovat své projekty a záměry na společných setkáních
– možnost účastnit se pracovních skupin a přímo ovlivňovat činnost spolku
– zahrnutí turistického cíle či provozované služby do společných základních tiskovin
– možnost získat pro své zákazníky/turisty ve své obci zdarma základní propagační tiskoviny turistické oblasti
– možnost zanesení tur. cíle či služby na turistické portály, do mapových vyhledávačů, do kalendáře a datového skladu Středočeské centrály cestovního ruchu
– pravidelné informace o dění v destinaci a činnosti destinačního managementu (newsletter)

Stránky provozuje Kraj blanických rytířů, z.s.     Vznik stránek podpořil       

realizace Tre.cz  /  design by…