Červená věž – Hájovna


Neobvyklá panská hájovna u Jinošova u Vlašimi má podobu věže. Kdysi jí obýval hajný, panstvo využívalo zdobený lovecký sál.
Hájovna u Vlašimi

Červená věž – Hájovna

Tato Červená věž neboli Hájovna vznikla pravděpodobně již v sedmnáctém století. Její špičatá okna zdobila barevná vitráž a věž kryla prejzová střecha, na jejímž vrcholku trůnila velká růžice z parohů a plechová korouhev ve tvaru měsíce. Z klenuté předsíně v přízemí vedly dveře do přilehlého bytu hajného, zatímco druhé směřovaly na dřevěné točité schodiště do prvního poschodí, kde se nacházel lovecký sál s dřevěnou podlahu i stropem, vymalovaným jako nebeská báň. Zařízení tvořil kulatý stůl, židle i křeslo zhotovené z parohů, ve výklencích stály skřínky s nádobím, vypreparovaná zvířata a různé lovecké trofeje.

Praktické informace

Otevírací doba

Objekt není přístupný. Okolí je volně přístupné.

Cena vstupného

Okolí je volně přístupné.

Délka prohlídky

30 min.

Další praktické informace

Ze silnice vedoucí z Vlašimi na Kondrac odbočte za  hvězdárnou u modrých Božích muk doleva.  Automobil zaparkujte poblíž stavby.

Více informací

Obydlí hajného a jeho rodiny v přízemí bylo prostší, stejně jako hospodářská část (chlívky a kurníky). V devatenáctém století sem panstvo zajíždělo pouze výjimečně, obvykle jen za velkých podzimních honů. Pravidelnějšími návštěvníky bývaly rodiny vrchnostenských úředníků, které tu pořádaly veselé lesní pikniky. Když tu však v roce 1895 navštívil kníže Karel Auersperk zchromlého hajného Fryše, prý se přímo zděsil stísněných poměrů v Červené věži, a rozhodl o jejím jiném využití. Proto zde po odchodu rodiny Fryšových bydlel už jen krátce Václav Kytýr z Lorety a stavení pak zůstalo úplně opuštěno. Původně malebný objekt rychle chátral a hrozilo, že zcela podlehne zkáze, ale naštěstí byl v osmdesátých letech minulého století zachráněn a opět využíván k bydlení. Zdařilou rekonstrukci objektu provedl architekt Petr Šícha (1946-1998), spoluzakladatel Podblanického centra Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. A pouze díky jeho dovednosti můžeme nevšední lesní stavbičku poblíž Vlašimi obdivovat dodnes.

 

Kontakty

Červená věž neboli Hájovna u Vlašimi
Jinošov 338, Vlašim 258 01
GPS: 49.6854003N, 14.9092631E

Související informace: