Zlatodůl Roudný


Navštivte nejvýznamnější zlatonosnou lokalitu bývalého Rakouska–Uherska – zlatodůl Roudný u Zvěstova.
Kraj blanických rytířů_Zlatodůl Roudný

Zlatodůl Roudný

Na Roudném se zlato těžilo už od středověku a zřejmě ještě dříve. V novodobé historii se zlatodůl Roudný dočkal největšího rozmachu na počátku 20. století. V roce 1903 jej  koupila anglická společnost Sugden a Fischer, která do provozu mohutně zainvestovala a vytvořila na tehdejší dobu moderní důlní závod, kde pracovalo až 400 horníků a dělníků.

Roudný byl nejen nejvýznamnějším zlatodolem ve střední Evropě, ale dokonce se postupně stal i nejvýnosnějším v celé Evropě. Podle odhadů se z něj dohromady získalo až sedm tun zlata, podle doložených záznamů se v letech 1904 až 1930 vytěžilo 660 tisíc tun rudy, z níž bylo získáno celkem 5,7 tuny zlata. V roce 1930, už pod jiným většinovým majitelem, dosáhl důl hloubky 450 metrů, v 50. letech pak 510 metrů.

V bývalém zlatodolu si můžete prohlédnout pozůstatky po dolování.

Geologické a přírodní poklady

Geologický podklad tvoří přeměněné horniny moldanubika, především ruly. Na nich jsou navršeny haldy jemně mletých moldanubických hornin, ze kterých se získávalo zlato a které mají vlastnosti písku. Chráněné území Přírodní památka Roudný tvoří odkalovací nádrže bývalého zlatodolu. Vyskytují se zde specifické teplomilné druhy hmyzu, např. svižník písčinný.
O lokalitu se stará Český svaz ochránců přírody Vlašim.

 

Naučná stezka Zlatodůl Roudný vás provede po celé technické památce bývalého dolu a seznámí vás s místní historií dolování zlata.

Praktické informace

Otevírací doba

Volně přístupné

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1,5 hod.

Další praktické informace

Více informací

https://www.blanik.net/naucna-stezka-zlatodul-roudny/

Kontakty

Přírodní památka Roudný
Zvěstov, Benešov
GPS: 49.6138308N, 14.8135117E

naučnou stezku provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
e: vlasim@csop.cz
www.csopvlasim.cz

Související informace: