Blanická brázda


Od Českého Brodu přes Sázavu, Louňovice pod Blaníkem,  Šebířov, Tábor do Rakouska se táhne geologicky významný tektonický zlom.
Kraj blanických rytířů_Dům přírody Blaníku

Blanická brázda

Blanická brázda byla odpradávna vstupní branou z Podunají do České země. Procházely tudy významné obchodní stezky. V Čechách se pak cesty větvily a pokračovaly dále k severu do centra české kotliny podél toků Vltavy nebo Blanice. Na ochranu těchto cest, i obchodních kurýrů po nich putujících, vznikaly v raných dobách naší historie na strategicky položených místech hradiště, hrady a pevnosti. Již v keltských dobách to byla oppida na Hrazanech nebo na Závisti a také opevnění na vrcholu Blaníku. Tradice využívání prastarých obchodních tras trvá dodnes. Není náhodou, že i v současnosti vstupujeme z Rakouska do Čech v Dolním Dvořišti, ležícím v blanické brázdě.

Blanická brázda – jak vypadá a kde ji hledat?

Termínem brázda se v naší geologické mluvě obvykle označuje úzká příkopová struktura, na okrajích omezená zlomy a výrazně protažená v poledníkovém směru.  Brázdy jsou významným fenoménem v prvohorní variské stavbě Českého masivu.

Krajina blanické brázdy je značně pestrá. Zatímco sedimenty severní části brázdy (na sever od údolí Sázavy) tvoří v krajině vyšší reliéf, tvar příkopové propadliny má brázda zhruba mezi Sázavou a Táborem.

Blanickou brázdu si můžete prohlédnout v Domě přírody  Blaníku, kde je umístěn její 3D model.

Praktické informace

Otevírací doba

Volně přístupné

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

celodenní výlet

Další praktické informace

Nejlépe si Blanickou brázdu prohlédnete z rozhledny na Velkém Blaníku, z hory Kalvárie nad Miličínem a od Miličínského lva.

Více se o Blanické brázdě dozvíte v Domě přírody Blaníku, kde si můžete prohlédnout rozměrný 3D model Blanické brázdy. V sousedství Domu přírody Blaníku je celoročně volně přístupná Geologická expozice hornin Podblanicka.

Více informací

https://www.dumprirody.cz/blanik/

Kontakty

Blanická brázda

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19, Kondrac 258 01
t: 731 538 008
e: dumprirody@csop.cz
 www.dumprirody.cz/blanik
GPS: 49.6575578N, 14.8850444E

 

Související informace: