Tři noví Blaničtí rytíři převzali ocenění

V pátek 3. července převzali ocenění Blanický rytíř Věra Čiháková z Prahy a ze Zahrádky, Jiří Maršíček z Votic a Ladislav Žížala z Týnce nad Sázavou. Ocenění udělují třem navrženým kandidátům zástupci neziskových organizací Podblanicka a v letošním roce porota vybírala z čtyřiceti tří nominací.

Tradiční předávání ocenění v reprezentativních prostorách zámku ve Vlašimi na Velký pátek se letos, vzhledem k omezením, souvisejícím s pandemií koronaviru, nemohlo uskutečnit, proto porota vyrazila za držiteli ocenění tam, kde to mají nejraději – do měst, v nichž bydlí a působí, v případě Věry Čihákové do Vodního domu u Želivky, přehrady, která v 70. letech 20. století pohltila městečko Zahrádka.

Blaničtí rytíři obdrželi kromě diplomu a odznaku Blanického rytíře jedinečnou hodnotnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník, jejímž autorem je umělecký kovář Bohumil Hrubeš.

Generálním sponzorem udělování ocenění Blanický rytíř je akciová společnost RABBIT Trhový Štěpánov a Středočeský kraj.

 

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již šedesát dva osobností. V letošním roce rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení ceny dalším třem nominovaným:

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění Blanický rytíř Věra Čiháková za celoživotní činnost, zejména za záchranu paměti městečka Zahrádka.

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění Blanický rytíř Jiří Maršíček, za celoživotní dílo, zejména za dokumentaci násilné kolektivizace na Voticku a za podíl na záchraně kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění Blanický rytíř Ladislav Žížala, za celoživotní dílo, zejména za dokumentaci a interpretaci kulturního dědictví Týnecka.

 

Nominujte nové Blanické rytíře!
Ocenění budou vyhlášeni na Velký pátek, což bude 2. dubna 2021. Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam).

Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec, zájmový spolek písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (e-mail: vlasim@csop.cz).

Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu popř. telefon. Uzávěrka nominací bude zveřejněna v lednu 2021.

Kontakty

Ocenění Blanický rytíř 
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
Vlašim 258 01
e-mail: vlasim@csop.cz
web: www.csopvlasim.cz