Questing

V geoparku Kraj blanických rytířů si nyní můžete zpestřit výlet zajímavou aktivitou pro celou rodinu. Questing neboli hledačka je hra podobná naší šipkované, ve které se pomocí veršů dozvíte něco zajímavého o daném místě.

Ke hře potřebujete jen tužku a pracovní list, který si buď vyzvednete v informačním centru, nebo si ho stáhnete
a vytisknete viz níže.

Vaším úkolem je všímat si maličkostí a postupně doplňovat tajenku, díky níž objevíte poklad. Tato hra není omezena věkem, stačí umět číst a sledovat okolí.
V pracovním listu se dozvíte vše, co budete k vyluštění tajenky a hledání pokladu potřebovat. Když správně vyluštíte tajenku a pošeptáte ji v cíli, dostanete se k pokladu.

Cílem hry je nejen najít poklad, ale hlavně poznat něco nového a užít si společný čas s rodinou nebo přáteli.

V rámci geoparku Kraj blanických rytířů jsme vytvořili celkem tři hledačky, každou z nich provází jiná historická nebo bájná postava. Vlašim – Putování za pokladem s rytířem Rolandem, Načeradec – Putování po Načeradci s Janem Nepomuckým a Zruč nad Sázavou – S rytířem Milotou kolem celé Zruče). Doufáme, že časem přibydou další. Chceme tak návštěvníky upozornit na méně nápadná, ale zajímavá místa našeho kraje.

Projekt realizoval ČSOP Vlašim za podpory Středočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.

Ing. Barbora Hozová
(barbora.hozova@csop.cz, 317 845 169)

Hledačky ke stažení:

Doplňující informace:

Národním geoparku Kraj blanických rytířů

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o vývoji Země a představuje ho návštěvníkům zajímavým způsobem. Národní geopark KBR byl vyhlášen v roce 2014 na pomezí tří krajů – Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina. Páteř geoparku tvoří Blanická brázda v úseku od města Mladá Vožice po město Sázava, na západě dosahuje nejdále k městu Votice a na východě k městu Ledeč n. Sázavou. Hlavními přírodními fenomény, které chce geopark představovat návštěvníkům, je geologický zlom Blanická brázda, údolí řeky Sázavy, hadcové lokality a pozůstatky po historické těžbě nerostných surovin. Řídícím subjektem geoparku je Český svaz ochránců přírody Vlašim. Více na: http://www.blanicti-rytiri.cz/cs/95-o-geoparku-kbr

Questing

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
Více informací o Questingu se dozvíte na www.questing.cz

Stránky provozuje Kraj blanických rytířů, z.s.     Vznik stránek podpořil       

realizace Tre.cz