NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE

AKTUALITY

Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic

Blanický cyklorytíř 2016

2016-04-29 14:25:00 Startujeme v sobotu 11. června 2016 mezi 13. a 14. hodinou v Louňovicích pod Blaníkem.

Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic

Výstava "Dráteník na vsi"

2016-04-27 09:34:00

Obec Olbramovice ve spolupráci se členy Cechu českomoravských uměleckých dráteníků Vás srdečně zve do Spolkového domu Karla Pollaka ve špýcharu na velkou tematickou výstavu o drátenictví. Představí historii kdysi výhradně mužského řemesla a především jeho dnešní podobu. Historie drátu sahá až do pravěku, kdy se používal k výrobě šperků, spon, záušnic, zdobily se jím zbraně a heftovala rozbitá keramika, ve středověku chránila rytíře drátěná košile. Přijďte si připomenout dobu, kdy věci měly svou cenu a vy-platilo se je opravit, dozvíte se, proč se drátovalo i nové nádobí. Rozbité nádobí chodili spravovat slovenští dráteníci, jejichž prodej-ním artiklem byly také pasti na myši a drobné nádobí.